‘Als katholieken zijn we blij met de ChristenUnie’

Topbanner Werkgroep Rooms-Katholiekenvrijdag 25 februari 2011 14:57

Remco van Mulligen is secretaris van de Werkgroep Rooms-Katholieken binnen de ChristenUnie. “Als katholiek herken ik mij sterk in de standpunten op medisch-ethisch gebied.”

“Eerlijk gezegd wist men binnen de ChristenUnie niet veel van katholieken af”, zegt Remco van Mulligen (29). “We hebben veel moeten uitleggen. Hoe die verdeeldheid in elkaar zit met allerlei stromingen onder katholieken.” Van Mulligen is secretaris van de Werkgroep Rooms-Katholieken in de ChristenUnie. Hij is historicus en doet promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zelf is hij afkomstig uit een ex-protestants milieu, waarin weinig meer aan godsdienst werd gedaan. “Ik heb het allemaal op eigen houtje uitgevist, toen ik op mezelf ging wonen en in Groningen terechtkwam. Daar ben ik katholiek geworden, in de kathedraal bij pastoor Wagenaar. In de paaswake van 2006 ben ik gevormd.”

“De ChristenUnie is van oudsher een partij waarin het katholicisme als de andere kant werd beschouwd. Die cultuur is nog niet helemaal weg, maar je ziet nu wel een veel meer inclusieve houding. Zelf wil ik me daarin terughoudend opstellen en afwachten hoe de partij op onze werkgroep reageert. Wij zijn als katholieken heel blij met de ChristenUnie. We willen de boel dus niet op de spits drijven.”

Hoe stelt de partijleiding zich tegenover jullie op?
“De partijleiding heeft onze werkgroep juist ingesteld. Die wil dit thema graag uitwerken.”

Even cynisch doen: de partij wil gewoon meer stemmen en leden trekken.
“Nou, dat ligt dus even anders. Het gaat – dat zit een beetje in de protestantse aard – echt om het principe. Mijn gok is dat er aan katholieken voor de ChristenUnie nog niet eens een volledige Kamerzetel te verdienen valt. Niemand heeft precieze cijfers hoeveel katholieken in Nederland nog orthodox hun geloof beleven. De abonnees van Katholiek Nieuwsblad vormen daarvoor waarschijnlijk een aardige indicatie.”

Waarom moeten die op 2 maart ChristenUnie stemmen, wat jou betreft?
“Phoe, daar vraag je me wat! Nou ja, in ieder geval stem ik zelf op de ChristenUnie omdat ik me thuis voel bij een principiële orthodox-christelijke partij. Als katholiek herken ik mij sterk in de standpunten op medisch-ethisch gebied. Tegelijk vind ik het mooie van de ChristenUnie dat het een goede combinatie van links en rechts is. De partij ziet de overheid niet als de oplossing voor alle problemen maar wel als een vangnet voor de zwakkeren. Tegelijk wijzen we op de eigen verantwoordelijkheid van de mensen. De partij is eigenlijk het orthodoxe broertje van het CDA.”

Christen-democratisch dus?
“De ChristenUnie omschrijft zichzelf als christelijk-sociaal. Met ‘christen-democratisch’ roep je teveel associaties op in de negatieve sfeer: hoe dat gedachtegoed is verwaterd. Misschien mag je wel zeggen dat de ChristenUnie in haar eigen beleving de christen-democratie invult, zoals het CDA het had moeten doen.”

"Ik heb zelf ook heel lang nagedacht over de grondslag van de ChristenUnie en de verwijzing naar de reformatorische belijdenisgeschriften waarin pittige dingen over de katholieke Kerk staan. Ik heb me laten overhalen door wat André Rouvoet daarover enige jaren terug in KN gezegd heeft: ‘De belijdenisgeschriften hebben voor ons politieke relevantie, maar wie lid wordt van de ChristenUnie hoeft niet de drie formulieren van Enigheid te onderschrijven. Je onderschrijft alleen de grondslag dat wij elkaar kunnen vinden op het betrouwbare Woord van God zelf. Punt!’ En dat is niet alleen theorie. Nogmaals, naast de letter van de grondslag telt voor mij heel sterk de praktijk. Die vind ik ook werkelijk terug bij de ChristenUnie.”
Dit is een ingekorte versie van het interview met het Katholiek Nieuwsblad, lees hier het volledige interview.
Bekijk hier de webpagina van de Werkgroep Rooms-Katholieken

« Terug

Reacties op '‘Als katholieken zijn we blij met de ChristenUnie’'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2011 > februari