Waardevolle resultaten in 2017

bordesfoto
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 29 december 2017 om 20:00

Waardevolle resultaten in 2017

Sinds eind oktober maakt de ChristenUnie onderdeel uit van de coalitie en het kabinet. Die voor de ChristenUnie bijzondere positie biedt kansen om onze idealen dichterbij te brengen. En dat doen we dan ook. Eerder sloten we een Regeerakkoord, waarin een deel van onze plannen wordt gerealiseerd. Begin november verdedigden we die plannen in het debat over de regeringsverklaring.

De inzet om onze idealen dichterbij te brengen, is sindsdien onverminderd groot. We stellen vanuit de Tweede Kamer vragen aan het kabinet, sturen beleid bij met moties en amendementen en komen zelf met voorstellen. We merken dat dat effect heeft: met steun vanuit coalitie- én oppositiepartijen behaalden we ook in de afgelopen twee maanden waardevolle resultaten, die we graag met u delen.

Een selectie van 22 waardevolle resultaten in november en december:

 1. Vrijwilligersorganisaties die met gevangenen werken, krijgen extra geld. Geestelijke verzorging bij de politie krijgt meer aandacht en financiële ruimte.
 2. Er komt extra geld voor uitstapprogramma’s voor prostituees en voor het voorkomen van vechtscheidingen.
 3. Er komt een fonds voor jonge boeren om hen te ondersteunen bij bedrijfsovername of het beginnen van een nieuw, duurzaam en innovatief bedrijf.
 4. Godsdienstvrijheid wordt een speerpunt van de minister van Buitenlandse zaken: voor godsdienstvrijheid wordt extra geld vrijgemaakt vanuit het mensenrechtenfonds.
 5. Er komt een ouderenwoonakkoord voor ouderen die samen zelfstandig willen wonen en zorg nodig hebben.

 6. De opleidingsmogelijkheden voor lokale politici worden onder de loep genomen.
 7. De maatschappelijke diensttijd voor jongeren start al in 2018.
 8. Voor studenten aan álle lerarenopleidingen wordt het collegegeld vanaf komend studiejaar de eerste twee jaar gehalveerd.
 9. Invoering van ‘omscholingsbeurzen’ om werklozen met weinig perspectief tóch aan een nieuwe baan te helpen.
 10. Het kabinet trekt jaarlijks 8 miljoen euro extra uit voor de versterking van de palliatieve zorg. Het Nationaal Programma Palliatieve Zorg wordt ook na 2020 voortgezet.

 11. Het kabinet komt met een wetsvoorstel om doodgeboren kinderen te erkennen.
 12. De ondersteuning aan zwerfjongeren en daklozen wordt door dit kabinet verbeterd.
 13. Het kabinet spant zich extra in om de positie en rechten van kinderen op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba te verbeteren.
 14. Er komt extra geld voor het tegengaan van ondervoeding bij ouderen en diabetes bij kinderen.
 15. Noodhulporganisaties in de Dutch Relief Alliance (waaronder ZOA, Dorcas, Kerk in Actie en Tear) krijgen 60 miljoen euro voor noodhulp.

 16. Geestelijke vorming bij militairen krijgt meer aandacht.
 17. Een Kamermeerderheid wil een betere beoordeling van asielverzoeken van bekeerlingen.
 18. Meer geld voor aanpak grondoorzaken van migratie door financiering van onderwijs en werk voor vluchtelingenopvang in de regio.
 19. De eerste stappen zijn gezet voor het sluiten van kolencentrales.
 20. 6 miljoen voor duurzame, innovatieve scheepsbouw (SDS) en jaarlijks 5 miljoen voor innovatie in de visserij.

 21. Er komt een grote pilot om de achteruitgang in weidevogels te stoppen en ervoor te zorgen dat de aantallen weer toenemen.
 22. Knelpunten op regionale (snel)wegen worden aangepakt, zoals de N50 bij Kampen, de A28 tussen Hoogeveen en Zwolle, de A1/A30 bij Barneveld, de N59 op Goeree Overflakkee en de N35 bij Raalte. Onveilige spoorwegovergangen worden veilig gemaakt. Er wordt werk gemaakt van de brede sluis bij Kornwerderzand.

Beeld: © RVD Valerie Kuypers