Berichten geschreven door Hendrik-Jan Talsma

 1. Wonen.jpg
  Senator Hendrik-Jan Talsma - portret.jpg
  Door Hendrik-Jan Talsma op 5 december 2023 om 14:35

  Wijziging Huisvestingswet

  Wetgeving met betrekking tot huisvesting neemt de afgelopen weken een prominente plaats in op de agenda van deze Kamer. En dat is terecht, want een dak boven je hoofd en het hebben van een plek die je ‘thuis’ kunt noemen is van enorme betekenis. Het bevorderen daarvan door de overheid is zelfs opgenomen in het hoofdstuk ‘grondrechten’ in onze Grondwet.

  Lees verder
 2. Marechaussee
  Senator Hendrik-Jan Talsma - portret.jpg
  Door Hendrik-Jan Talsma op 28 november 2023 om 14:36

  Coördinatie terrorismebestrijding en nationale veiligheid

  Toen Nederland in de jaren ’70 van de vorige eeuw te maken kreeg met terrorisme reageerde de overheid behoedzaam, maar vooral ook gefragmenteerd. Onder het glanzende chroomlaagje van de destijds veelgeprezen ‘Dutch approach’ verborg zich niet zozeer een pakketje schroot, maar wel een problematisch gebrek aan eenduidigheid. 

  Lees verder
 3. Rijtjeshuis.jpg
  Senator Hendrik-Jan Talsma - portret.jpg
  Door Hendrik-Jan Talsma op 7 november 2023 om 15:25

  Wet vaste huurcontracten

  Graag begin ik mijn bijdrage, waarin ik mede mag spreken namens de fracties van de SP en de Partij voor de Dieren, met een driedubbele felicitatie.

  Lees verder
 4. Politieagent.jpg
  Senator Hendrik-Jan Talsma - portret.jpg
  Door Hendrik-Jan Talsma op 10 oktober 2023 om 15:20

  Sluitingsbevoegdheid burgemeester

  Om op te treden tegen ernstige verstoringen van de openbare orde kan het in uitzonderlijke situaties nodig zijn dat de burgemeester of de gezaghebber ertoe overgaat een woning te sluiten. Zelfs onteigening kan uiteindelijk aan de orde zijn. Mijn fractie is het met de Minister eens dat de bestaande bevoegdheid op basis van de Gemeentewet en de Wet openbare lichamen BES niet afdoende is. Uitbreiding en aanscherping zijn nodig en het voorliggende wetsvoorstel biedt die.

  Lees verder
 5. Stemmen.jpeg
  Senator Hendrik-Jan Talsma - portret.jpg
  Door Hendrik-Jan Talsma op 3 oktober 2023 om 10:35

  Correctief referendum

  Recent verkozen waterschappen en provinciale staten, een nieuw samengestelde Eerste Kamer, de presentatie van het voorgenomen regeringsbeleid op Prinsjesdag en het parlementaire debat daarover tijdens de algemene politieke beschouwingen, de aanstaande Tweede Kamer verkiezingen; de vertegenwoordigende democratie is volop zichtbaar en draait op volle toeren.

  Lees verder
 6. Pillen.jpg
  Senator Hendrik-Jan Talsma - portret.jpg
  Door Hendrik-Jan Talsma op 4 juli 2023 om 15:30

  Verzamelwet VWS

  Een oude volkswijsheid luidt: “Soms is het middel erger dan de kwaal”.

  Ten behoeve van dit debat over de Verzamelwet VWS leid ik uit die volkswijsheid twee denklijnen af. Ten eerste: het in te zetten middel moet zijn afgestemd op de kwaal. En ten tweede: het is mogelijk dat een middel zijn doel voorbij schiet en zelfs kan leiden tot het tegenovergestelde effect. Langs die twee lijnen wil ik mij richten op een specifiek onderdeel uit de verzamelwet waarmee mijn fractie moeite heeft, namelijk de voorgestelde wijziging van artikel 62 Geneesmiddelenwet.

  Lees verder
 7. paspoort.jpg
  Senator Hendrik-Jan Talsma - portret.jpg
  Door Hendrik-Jan Talsma op 5 juni 2023 om 21:00

  Staatloosheid

  Met enige regelmaat klinkt in deze vergaderzaal parlementair ongenoegen – ook van mijn fractie - over wetsvoorstellen die in mum van tijd in de steigers worden gezet en vervolgens met stoom en kokend water door de beide Kamers geloodst moeten worden. Wat er ook gezegd kan worden van de voorstellen die we vandaag behandelen, haastwerk is het bepaald niet geweest. 

  Lees verder
 8. Rechtspraak
  Senator Hendrik-Jan Talsma - portret.jpg
  Door Hendrik-Jan Talsma op 14 februari 2023 om 15:00

  Verhoging strafmaximum doodslag

  Gij zult niet doodslaan”. Deze fundamentele norm uit het zesde van de tien geboden is in ons strafrecht stevig verankerd. En daarin maakt de wetgever – zo zeg ik met instemming professor Cleiren na – een scherp onderscheid tussen de dood van een ander als beoogd en als niet beoogd gevolg. Gedragingen die zijn gericht op de dood van een ander of die als zodanig moeten worden beschouwd zijn daarom welbewust opgenomen in een andere titel van het wetboek van strafrecht dan gedragingen waarbij de dood van een ander niet beoogd of zelfs niet verwacht was.

  Lees verder
 9. pexels-pixabay-209728.jpg
  Senator Hendrik-Jan Talsma - portret.jpg
  Door Hendrik-Jan Talsma op 20 december 2022 om 11:00

  Uitbreiding artikel 1 van de Grondwet

  Stel dat uw samenkomst wordt bezocht door iemand die prachtige kleren en een gouden ring draagt, en tegelijkertijd door een arme in haveloze vodden. Als u dan de eerste met alle zorg omringt en hem een mooie plaats aanbiedt, terwijl u tegen de tweede zegt dat hij mag blijven staan of bij uw voetbank op de grond kan zitten, “hebt u dan niet onder elkaar een onderscheid gemaakt en bent u zo geen rechters geworden met verkeerde overwegingen?

  Lees verder