ChristenUnie wil bezuiniging Deltafonds ongedaan maken

windmolenpark Noordzee_610maandag 10 december 2012 17:30

ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber heeft samen met collega Wassila Hachchi (D66) een amendement ingediend, dat een bezuiniging van bijna een half miljard euro tot 2028 op het Deltafonds ongedaan moet maken. In het lenteakkoord is afgesproken het Deltafonds te ontzien bij bezuinigingen maar het kabinet heeft dit alleen voor 2013 gedaan. Vanaf 2014 is toch bijna 30 mln per jaar ingeboekt terwijl het huidige budget al onvoldoende is om de dijken aan de veiligheidsnormen te laten voldoen. ChristenUnie en D66 vinden dat de bezuinigingen in het infrastructuurfonds moeten worden gevonden en niet in het Deltafonds. Dik-Faber: ,,De jaarlijkse investeringen die wij doen in het goed beschermen van ons land zijn goed beschouwd een heel goedkope verzekeringspolis. Er gaat per jaar zo’n 1 miljard euro naar toe, maar de schade die ons land kan oplopen als de dijken het begeven is vele malen groter.”

De verwoestende gevolgen van orkanen als Sandy en enkele jaren terug Katrina bewijzen volgens Dik-Faber het gelijk van de Nederlandse, op preventie gerichte, benadering. ,,De Verenigde Staten hadden met een beperkt deel van de kosten waarmee ze nu zijn geconfronteerd, de bescherming tegen overstromingen op orde kunnen hebben. Nederland pakt dit beter aan. De ChristenUnie is dan ook blij met de komst van het Deltafonds, het Deltaprogramma en de Deltacommissaris die zorgen voor continuïteit in het waterbeleid. Juist als we Amerikaanse toestanden willen voorkomen, moeten we niet bezuinigen op preventie.”

Bij het Lenteakkoord is het Deltafonds bewust uitgezonderd van noodzakelijke bezuinigingen. ,,Juist vanwege deze verzekeringspolis en het feit dat er nu al een tekort aan budget is voor bijvoorbeeld de hoogwaterbeschermingsmaatregelen. En dan heb ik het nog niet eens over de komende aanscherping van de veiligheidsnormen. Ik ben dan ook erg teleurgesteld dat de minister zich niet aan de afspraak uit het Lenteakkoord heeft gehouden,” aldus het Kamerlid.

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie wil bezuiniging Deltafonds ongedaan maken'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2012 > december