ChristenUnie krijgt steun voor behoud identiteitsgebonden zorginstellingen

Carla Dik kleinwoensdag 19 december 2012 17:09

Vandaag is een motie van de ChristenUnie aangenomen waarin wordt opgeroepen dat zorgkantoren een divers zorgaanbod contacteren, waaronder kleine identiteitsgebonden instellingen. Het bestaansrecht voor kleine instellingen staat steeds meer onder druk. De ChristenUnie diende deze motie samen met de SGP in omdat zij zich zorgen maken over de positie van kleine identiteitsgebonden instellingen, die meer moeite moeten doen om gecontracteerd te worden. Tweede Kamerlid Carla Dik: ,,Mensen die langdurig zorg nodig hebben moeten kunnen blijven kiezen. Het is voor kleine organisaties met een eigen identiteit steeds moeilijker om te blijven bestaan. De staatssecretaris krijgt van de Kamer een duidelijke opdracht op dit grote goed te waarborgen.”

De komende jaren zullen verschillende onderdelen van de AWBZ,  persoonlijke verzorging en begeleiding, evenals hulp bij het huishouden worden overgeheveld naar de WMO. De decentralisatie gaat gepaard met flinke bezuinigingen. De ChristenUnie maakt zich zorgen of gemeenten niet voor een onmogelijke opgave geplaatst zullen gaan worden.  Net als veel organisaties willen gemeenten wel meedenken over de toekomst van extramurale en maatschappelijke zorg. Dik: ,,Het wordt een flinke klus om te komen tot een verantwoorde uitvoering waarbij ook de kwaliteit van zorg gewaarborgd wordt, gezien de bezuinigingen waar gemeenten zelf mee te maken hebben.  Het is daarom ontzetten belangrijk dat de staatssecretaris het gesprek met gemeenten blijft zoeken. Mensen mogen van de overheveling niet de dupe worden.” De Kamer heeft een motie van de ChristenUnie gesteund die de staatssecretaris oproept met gemeenten in gesprek te gaan.

« Terug

Archief > 2012 > december