ChristenUnie boekt resultaat praktijkonderwijs en leraren krimpregio’s

Schoolbord-school-onderwijs-schrijven.-groot2-522x391woensdag 12 december 2012 15:03

Mede door de inzet van de ChristenUnie moet staatssecretaris Dekker van Onderwijs een andere dekking gaan zoeken voor de bezuinigingen op kwetsbare leerlingen in het passend onderwijs. De ChristenUnie vraagt via een motie om bij de bezuiniging van 50 miljoen de klas zoveel mogelijk te ontzien en de besparing te zoeken in bureaucratie en management binnen het stelsel van passend onderwijs. Daarmee worden de leerlingen ontzien. Tweede Kamerlid Joël Voordewind: ,,Ik ben blij dat we samen met de PvdA de bezuiniging op leerlingen gedeeltelijk ongedaan kunnen maken. Juist deze kinderen moeten we een steuntje in de rug geven om uiteindelijk werk te kunnen vinden. De bezuiniging is naast pijnlijk ook onverstandig omdat deze kinderen anders zijn aangewezen op speciaal onderwijs met grote klassen tot gevolg.”

Op het leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en het Praktijkonderwijs wordt in 2015 15 miljoen bezuinigd, vanaf 2016 wordt dit 50 miljoen structureel. Dit is 10% van het totaalbudget van deze onderwijssoorten. De motie is ingediend met PvdA-Kamerlid Ypma en krijgt waarschijnlijk steun van een Kamermeerderheid.

Leraren in krimpgebieden aan het werk

De ChristenUnie wil voorkomen dat leraren werkloos thuis komen te zitten. In veel regio’s, zoals Noord-Brabant en de Drechtsteden, ontstaat vanaf 2015 juist een tekort door vergrijzing, dan hebben we deze vaak jonge mensen hard nodig. Via een motie vraagt de ChristenUnie om budget te reserveren in 2013 voor overbrugging voor leraren uit het basisonderwijs die hun baan verliezen of werkloos zijn. Hierdoor wordt ook de druk op de klassengrootte vermindert. Er komt meer personeel beschikbaar om bijvoorbeeld de gevolgen van grotere klassen of meer zorgleerlingen op te vangen. De motie zal hoogstwaarschijnlijk steun krijgen van een  Kamermeerderheid.

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie boekt resultaat praktijkonderwijs en leraren krimpregio’s'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2012 > december