Beleid ontwikkelingssamenwerking moet op de schop

20121116-Libanon-Syrie-reis-Voordewind-4344maandag 17 december 2012 18:35

Joël Voordewind van de ChristenUnie wil dat bij het beleid voor ontwikkelingssamenwerking meer wordt ingezet op sociale zekerheid in de landen in kwestie. Ook zal hij vragen een speerpunt te maken van de bestrijding van kinderarbeid, juist als onderdeel van die sociale zekerheid. Voordewind: ,,Jarenlang hebben we ons gericht op de groei van welvaart, juist nu is het belangrijk om sociale vangnetten in OS-landen te creëren. Tijdens het wetgevingsoverleg zal Voordewind een motie indienen waarin wordt opgeroepen in te zetten op sociale zekerheid. Ook zal hij Ploumen vragen een speerpunt te maken van kinderarbeid.”

Dit beleid kan volgens de ChristenUnie invulling krijgen door in te zetten op vangnetten voor de zwaksten, goed onderwijs, de ontwikkeling van eigen belastingstelsels, een goed rechtssysteem met goede bescherming van mensenrechten. ,,De Nederlandse inzet moet er op gericht zijn dat landen hun welvaartstaat op orde krijgen”, aldus Voordewind.

Millenniumdoelen

Na 2015 wordt de balans opgemaakt van de Millenniumdoelen. ,,We moeten met deze doelen door, als ze nog niet behaald zijn, maar ook invulling geven aan sociale zekerheid. De ODA-criteria moeten zich hier ook meer en meer op richten. Dus niet op macro welvaartsgroei van landen, maar op sociale vangnetten.” Aan de hand van gemeenschappelijke criteria kan volgens het Kamerlid de behoefte aan internationale bijstand voor sociale zekerheid van arme bevolkingsgroepen worden berekend, net zoals eerder de behoefte aan hulp voor economische groei van arme landen.

Serious request

De ChristenUnie heeft minister Lilianne Ploumen van Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel ook gevraagd de opbrengst van de benefietactie Serious Request van 3FM te verdubbelen. Helaas wilde ze hieraan geen gehoor geven. ,,Verdubbeling past in een traditie van PvdA-ministers van Ontwikkelingssamenwerking. Haar partijgenoot en voorganger Bert Koenders verdubbelde het bedrag van de actie voor het laatst", laat Voordewind weten. De afgelopen twee jaar weigerde staatssecretaris Ben Knapen van Ontwikkelingssamenwerking het bedrag te verdubbelen.

« Terug

Reacties op 'Beleid ontwikkelingssamenwerking moet op de schop'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2012 > december