Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber over het bericht Gemeente verdient aan kledinginzamelaars

maandag 07 januari 2013

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Onderwerp:   Het bericht Gemeente verdient aan kledinginzamelaars

Kamerstuk:    2013Z00109

Datum:            7 januari 2013

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «Gemeente verdient aan kledinginza-melaars»? 1)

Vraag 2

Is het u bekend dat gemeenten via aanbesteding inkomsten genereren voor het plaatsen van inzamelingscontainers voor kleding? Kunt u aangeven om hoeveel gemeenten het gaat?

Vraag 3

Is het inderdaad zo dat gemeenten structureel inkomsten genereren door een deel van de opbrengst van het ingezamelde textiel af te romen, terwijl zij slechts eenmalig de kosten voor plaatsing van de containers hebben?

Vraag 4

Hoe beoordeelt u de hoogte van de (jaarlijkse) bijdrage voor de plaatsing van containers in relatie tot de daadwerkelijke kosten van gemeenten en in relatie tot de opbrengst van textiel?

Vraag 5

Deelt u de mening dat de opbrengst van textiel, door de consument ingezameld voor een goed doel, niet gebruikt mag worden om de gemeentelijke begroting sluitend te maken?

Vraag 6

Bent u bereid hierover in overleg te treden met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)?

1) Volkskrant 4 januari 2013 (http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3371822/2013/01/04/Gemeente-verdient-aan-kledinginzamelaars.dhtml)

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief > 2013 > januari