Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber over de afrit Hoevelaken

donderdag 17 januari 2013

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber aan de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   De afrit Hoevelaken

Kamerstuk:    2013Z00668

Datum:            17 januari 2013

Vraag 1

Kent u het door onder meer de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar (SHBL) ingebrachte alternatief voor behoud van de afrit Hoevelaken door deze oostwaarts te verplaatsen? 1)

Vraag 2

Klopt het dat dit alternatief € 1 mln. extra kost ten opzichte van het huidige voorstel, waarin de afrit verdwijnt?

Vraag 3

Klopt het dat dit alternatief volgens de Nota van Antwoord A28 Utrecht-Amersfoort verkeerskundig vrijwel even goed scoort als het huidige voorstel waarin de afrit verdwijnt? 2)

Vraag 4

Kunt u aangeven waar deze verkeerskundige score op is gebaseerd en of hierbij ook is gekeken naar de verkeerskundige effecten op het onderliggend wegennet? Deelt u de mening dat dit alternatief op het onderliggend wegennet aanmerkelijk beter scoort? Waarom stelt u in de Nota van Antwoord dat het een nadeel is dat het verkeer bij dit alternatief te maken krijgt met een onlogische situatie omdat verkeer eerst te maken krijgt met een invoeger en daarna pas met een uitvoeger? Bent u ermee bekend dat deze volgorde bij tal van afslagen in Nederland voorkomt, waaronder bij de vele klaverbladen, en dit daar geen enkel probleem is?

Vraag 5

Klopt het dat de benodigde grond voor het verplaatsen van de afrit volledig in handen is van Rijkswaterstaat of andere Rijksonderdelen en het eigendom van de grond dus geen reden voor vertraging kan zijn als dit alternatief wordt gekozen?

Vraag 6

Klopt het dat voor dit alternatief ook geen aanpassing van het onderliggend wegennet nodig is, omdat de huidige aansluiting bij de Amersfoortsestraat (Hogeweg) behouden kan blijven?

Vraag 7

Wat is de functie van de wettelijke vrijwaringsruimte langs een spoorlijn? Welke instantie ziet hier op toe? Wat is uw rol in deze? Bestaat er ook een procedure voor ontheffing?

Vraag 8

a. Kunt u met kaartmateriaal onderbouwen waarom een verlegde afrit Hoevelaken te dicht bij de spoorlijn zou komen te liggen en daarbij de wettelijke vrijwaringsruimte rond het spoor aangeven?
b. Blijft de wettelijke vrijwaringsruimte rond het spoor bij dit alternatief vrij? Zo ja, deelt u dan de conclusie dat de afslag niet te dicht bij het spoor ligt? Zo nee, betekent dit dat u rekening houdt met de realisatie van een toekomstig derde spoor van Amersfoort-Aansluiting tot en met station Hoevelaken?

Vraag 9

Bent u bereid alsnog af te zien van de afsluiting van de afslag Hoevelaken A1 voor verkeer uit Amsterdam en Zwolle?

1) De Stentor, 3 december 2012, http://www.destentor.nl/regio/nijkerk/verleg-afrit-a1-bij-hoevelaken-1.3541974, De Stentor, 31 december 2012, http://www.destentor.nl/regio/nijkerk/knooppunt-zal-nog-tijd-heikel-blijven-1.3584883, Hoevelaker.NL, 7 januari 2013, http://www.hoevelaker.nl/stichting-gaat-in-beroep-tegen-afsluiting-hoevelaken-a1-afrit-uit-amsterdamzwolle/5131 en http://www.hoevelakenbereikbaar.nl/voorstel-van-shbl

2) Nota van Antwoord A28 Utrecht-Amersfoort, oktober 2012, blz. 26,  http://www.centrumpp.nl/Images/12.%20Nota%20van%20Antwoord%20bij%20WAB%20A28%20U-A%20_tcm318-335895.pdf

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief > 2013 > januari