Schriftelijke vragen Carla Dik en Joël Voordewind inz stijgende regionale vervoertarieven scholieren

dinsdag 12 februari 2013

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerleden Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu en Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de staatssecretarissen van Infrastructuur en Milieu en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwerp:   De stijgende regionale vervoertarieven voor scholieren vanaf het schooljaar 2013–2014

Kamerstuk:    2013Z02757

Datum:            12 februari 2013

Vraag 1

Bent u bekend met de verwachte tariefstijgingen van het regionaal vervoer voor onder meer scholieren in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en de daarmee gepaard gaande onduidelijkheid bij scholen en ouders?

Vraag 2

Is bij het akkoord gaan met het afschaffen van de sterabonnementen, waarbij geen nadere eisen zijn gesteld in het landelijk tariefkader voor de OV-chipkaart, door de regering voorzien dat tariefstijgingen van soms meer dan 100% op zouden treden bij de ingang van het schooljaar 2013–2014? Bent u bekend met de situatie van sommige reizigers dat er op één traject verschillende kortingsabonnementen bij verschillende vervoerders nodig zijn?

Vraag 3

Welke verklaring heeft u voor de forse tariefstijgingen voor groepen leerlingen in meerdere regio’s?

Vraag 4

Zijn er afspraken gemaakt over alternatieve abonnementsvormen voor scholieren, bijvoorbeeld een maximaal toegestane tariefstijging? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Deelt u de mening dat de huidige alternatieven voor de sterabonnementen via grootverbruikerscontracten, bijvoorbeeld het zogenaamde «Altijd Korting Scholier», zeer slecht uitpakken voor groepen scholieren?

Vraag 6

Bent u bereid op zeer korte termijn in gesprek te gaan met decentrale overheden, de vervoerders en scholen in het hele land om tot een oplossing te komen voor de hoge tarieven en de onduidelijke informatie? Bent u bovendien bereid om op korte termijn met een landelijke structurele oplossing te komen voor de bovengenoemde problemen, zoals de forse tariefstijgingen en de verschillende kortingsabonnementen op één traject?

Vraag 7

Bent u bereid deze vragen voorafgaand aan het algemeen overleg Leerlingen-vervoer voorzien op 14 februari te beantwoorden?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2013 > februari