Berichten geschreven door Hendrik-Jan Talsma

 1. Rechtspraak
  Senator Hendrik-Jan Talsma - portret.jpg
  Door Hendrik-Jan Talsma op 28 juni 2022 om 12:15

  Wijzigingen van de Grondwet

  Nog maar een week geleden debatteerden wij over een groots onderwerp als ‘de staat van de rechtsstaat’ en vandaag behandelen we – in tweede lezing - niet minder dan zes voorstellen tot wijziging van de Grondwet. Bepaald geen alledaagse aangelegenheid.

  Lees verder
 2. Pilaren.jpg
  Senator Hendrik-Jan Talsma - portret.jpg
  Door Hendrik-Jan Talsma op 31 mei 2022 om 12:30

  Reflectie op eigen functioneren

  Een debat als vandaag onder de weidse titel ‘Staat van de rechtsstaat’ nodigt – meer nog dan anders – deze Kamer uit tot reflectie, tot bezinning, tot overpeinzing. Vandaag delen we met elkaar de vruchten daarvan. Dat doen we niet waardenvrij en ook niet in isolatie, maar vanuit onze onderscheiden visies op politiek en samenleving en te midden van een actualiteit waarin de rechtsstaat ook in ons land geen rustig bezit of vanzelfsprekendheid is. Zo stelt de strijd tegen de niets ontziende georganiseerde misdaad ons telkens weer voor dilemma’s en staat de rechtsbescherming van burgers vaker dan ons lief is onder druk.

  Lees verder
 3. Marechaussee
  Senator Hendrik-Jan Talsma - portret.jpg
  Door Hendrik-Jan Talsma op 22 februari 2022 om 11:30

  Terrorismebestrijding

  Recent overleed Gert Schutte, jarenlang volksvertegenwoordiger namens het GPV, de partij die samen met de RPF de ChristenUnie ging vormen. Schutte is in deze Kamer niet herdacht omdat hij hier nooit lid was, maar graag noem ik zijn naam hier met respect voor zijn bijdrage aan de Nederlandse politiek in het algemeen en aan de christelijk-sociale politiek in het bijzonder. 

  Lees verder
 4. berend-van-rossum-tucWr6DLZn8-unsplash.jpg
  Senator Hendrik-Jan Talsma - portret.jpg
  Door Hendrik-Jan Talsma op 21 februari 2022 om 15:00

  Intrekken van het Nederlanderschap

  Een landend vliegtuig en even later een telefoontje met de mededeling: “we hebben hem”. Twee momenten die ik nooit zal vergeten. Niet lang daarvoor was in de omgeving van Den Haag een zeer ernstig strafbaar feit gepleegd waarnaar een rechercheteam en ik als officier van justitie opsporingsonderzoek deden. Letterlijk dag en nacht werd er aan de zaak gewerkt, zo bloedserieus was het.

  Lees verder
 5. Formulieren invullen
  Senator Hendrik-Jan Talsma - portret.jpg
  Door Hendrik-Jan Talsma op 2 november 2021 om 14:15

  Verklaring Omtrent Gedrag

  Het wetsvoorstel dat behandeld wordt maakt het mogelijk dat voor een aantal functies politiegegevens ook mee worden gewogen in de beoordeling of iemand een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) mag krijgen.

  Lees verder
 6. Binnenhof
  Senator Hendrik-Jan Talsma - portret.jpg
  Door Hendrik-Jan Talsma op 28 september 2021 om 16:45

  Een open en transparante overheid

  Ook na onze verhuizing naar het Lange Voorhout en de Kazernestraat – een operatie waarvoor ik op deze plaats namens mijn fractie graag een groot en welgemeend compliment maak aan allen die daaraan hebben bijgedragen – blijven Binnenhof en Ridderzaal betekenisvolle plekken. Soms zelfs ronduit inspirerend.

  Lees verder
 7. Balkonnetjes.jpg
  Senator Hendrik-Jan Talsma - portret.jpg
  Door Hendrik-Jan Talsma op 6 juli 2021 om 14:30

  Aanpassing van de Woningwet

  Toen 120 jaar geleden in dit huis de eerste Woningwet werd aanvaard was dat een gebeurtenis van belang. Het was een wet die de overheid de bevoegdheid gaf om corrigerend en stimulerend op te treden in de volkshuisvesting, door bijvoorbeeld het tegengaan van overbewoning en verkrotting, het afdwingen van woningverbetering en door financieel bij te dragen aan goede en gezonde huisvesting, ook voor hen die dat niet zelf konden betalen.

  Lees verder
 8. the-ride-academy-NOfBhUOA79g-unsplash.jpg
  Senator Hendrik-Jan Talsma - portret.jpg
  Door Hendrik-Jan Talsma op 15 juni 2021 om 15:00

  Verbod ondermijnende organisaties

  We debatteren vandaag over een wetsvoorstel tot uitbreiding van de mogelijkheden om een grondrecht te beperken. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar die notie geeft wat mij betreft aan dit debat al meteen een fundamenteel karakter. Onze oud-collega professor Koekkoek schreef heel fraai: “Grondrechten normeren het recht”.

  Lees verder
 9. ME politie
  Senator Hendrik-Jan Talsma - portret.jpg
  Door Hendrik-Jan Talsma op 20 april 2021 om 11:00

  Waakzaam en dienstbaar

  Waakzaam en dienstbaar. Onder dat devies, een prachtig begrippenpaar met uitstekende Bijbelse papieren, zijn vrouwen en mannen van de nationale politie 24 uur per dag bezig met de uitoefening van hun wettelijke taak, de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven

  Lees verder