Blogs per label

  1. Christenunie Bewindslieden - Drenthe, aug 18 - Foto Niek Stam-9837.jpg
    CU logo onder elkaar blauw
    Door Webredactie op 23 november 2018

    Staatssecretaris Blokhuis maakt werk van een gezonder Nederland

    Vandaag is het nationaal preventieakkoord van staatssecretaris Paul Blokhuis naar buiten gebracht. Het akkoord bestaat uit een uitgebreid pakket aan afspraken en maatregelen over het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. ChristenUnie Kamerlid Carla Dik-Faber reageert enthousiast: “De ChristenUnie zet zich al jaren in voor een gezonder Nederland. Met dit akkoord zet het kabinet een heel mooie stap naar een gezondere generatie.”

    Lees meer over "Staatssecretaris Blokhuis maakt werk van een gezonder Nederland"
  2. Psycholoog
    CU logo onder elkaar blauw
    Door Webredactie op 22 juni 2018

    Paul Blokhuis: ‘cliënten geestelijke gezondheidszorg krijgen meer zekerheid’

    Er komt meer zekerheid voor mensen die afhankelijk zijn van geestelijke gezondheidszorg. Als het aan ChristenUnie-staatssecretaris Paul Blokhuis ligt, krijgen zij toegang tot de Wet langdurige zorg. Vandaag publiceert Blokhuis een voorstel waarmee dat mogelijk wordt.

    Lees meer over "Paul Blokhuis: ‘cliënten geestelijke gezondheidszorg krijgen meer zekerheid’"

    Labels: ,

  3. Dakloos
    CU logo onder elkaar blauw
    Door Webredactie op 15 december 2017

    Betere hulp zwerfjongeren en daklozen

    De komende jaren zet het kabinet in op ondersteuning van de aanpak van zwerfjongeren en daklozen. Door goed samen te werken met gemeenten en zorginstellingen hoopt het kabinet dat deze groepen in de toekomst sneller geholpen kunnen worden. Vanaf volgend jaar komt er geld beschikbaar voor een gezamenlijke aanpak.

    Lees meer over "Betere hulp zwerfjongeren en daklozen"

    Labels:

  4. Oude vrouw in rolstoel banner
    CU logo onder elkaar blauw
    Door Webredactie op 15 december 2017

    Maatschappelijke diensttijd voor jongeren vanaf het najaar van start

    Na de zomer kunnen de eerste jongeren starten met hun maatschappelijke diensttijd. ChristenUnie-staatssecretaris Paul Blokhuis wil snel aan de slag met dit voorstel, dat ook in het regeerakkoord staat. De maatschappelijke diensttijd moet bijdragen aan de onderlinge maatschappelijke betrokkenheid.

    Lees meer over "Maatschappelijke diensttijd voor jongeren vanaf het najaar van start"

    Labels: