Eerste Kamer Nieuws

 1. Roel Kuiper 2018 - Foto: Anne Paul Roukema
  Roel Kuiper - Foto: Rufus de Vries / ChristenUnie
  Door Roel Kuiper op 17 december 2018 22:03

  Bijdrage Roel Kuiper aan debat over verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving in de zorg

  "Voorzitter,de behandeling van voorliggende wet kent een bijzonder verloop. De indiening vond vijf jaar geleden plaats, mede naar aanleiding van enkele fraudegevallen die in de jaren daaraan voorafgaand speelden. Twee jaar geleden werd de wet hier ingediend en werd door de commissie VWS schriftelijk voorbereidend onderzoek gedaan. Daarna kwamen verkiezingen en een kabinetsformatie. In juli jongstleden kreeg deze Kamer haar antwoorden en werd de behandeling hervat. Inmiddels zijn we vijf jaar verder en is de wereld ook een stuk verder doorgedraaid. Zijn de analyses nog adequaat en is de in dit wetsontwerp aangewezen methode nog de meest geëigende? Dat is de vraag in dit debat. Mijn fractie heeft op menig punt aarzelingen", zo begon ik mijn kritische bijdrage aan dit debat. Onderstaand kunt u de rest van mijn bijdrage nalezen.

  Lees verder
 2. Euro bankbiljetten.jpg
  Peter Ester - Foto: Anne Paul Roukema / ChristenUnie
  Door Peter Ester op 11 december 2018 10:48

  Bijdrage Peter Ester aan debat over het Belastingplan 2019

  Vandaag behandelt de Eerste Kamer het omvangrijke pakket belastingplannen voor 2019. Het gaat om negen wetsvoorstellen met vele tientallen maatregelen. Onderstaand kunt u mijn bijdrage aan dit belangrijke debat nalezen. Daarin ga ik in op de hoofdlijnen van de plannen en op de ideologische spanning die onder al die plannen schuil gaat.

  Lees verder
 3. Mirjam Bikker 2018 - Foto: Anne Paul Roukema
  Mirjam - portret
  Door Mirjam Bikker op 4 december 2018 17:42

  Bijdrage Mirjam Bikker aan debat over sneller sluiten drugspanden

  "Voorzitter, 'Nederlandse criminelen spelen een belangrijke rol bij de productie van amfetamine (samen met criminelen uit enkele andere landen, met name Polen) en zijn bij de vervaardiging van xtc de grootste producent in Europa. Waarschijnlijk is Nederland ook de grootste producent ter wereld, maar ‘harde’ mondiale data ontbreken.' Schokkende bevindingen uit het rapport 'Waar een klein land groot in kan zijn' dat de Nederlandse Politieacademie begin september presenteerde. Als er iets is waar deze minister gedurende het eerste jaar van zijn ministerschap indringend mee is geconfronteerd, dan is het wel de omvang van de drugscriminaliteit en de effecten die dat alles heeft op de samenleving. Drugslaboratoria in woonwijken, dumpingen van afval, we zien wekelijks, soms zelfs dagelijks dat het de spuigaten uitloopt en dat gewone inwoners van ons land op deze manier worden blootgesteld aan gevaarlijke situaties. Daar komt bij dat  Nederlandse criminelen volgens het rapport een bijdrage van minimaal 18 miljard leveren aan de illegale wereldeconomie als het gaat om de productie van synthetische drugs. Mijn fractie spreekt haar waardering uit voor de strijdlust die de minister laat zien om deze criminele organisaties uit te bannen en de drugs met hen. Wij steunen de minister van harte in zijn gevecht." Zo begon ik mijn bijdrage vanmiddag aan het debat over het sneller sluiten van drugspanden. Hieronder kunt u het vervolg van mijn bijdrage aan dit debat nalezen.

  Lees verder
 4. Actiefoto Peter achter spreekgestoelte
  Peter Ester - Foto: Anne Paul Roukema / ChristenUnie
  Door Peter Ester op 20 november 2018 15:07

  "De last van veel geluk" - bijdrage Peter Ester aan financiƫle beschouwingen Eerste Kamer

  Regeren in tijden van voorspoed zouden we kunnen aanduiden als “De last van veel geluk”, naar de titel van het prachtige boek van historicus Van Deursen over de gouden eeuw in Nederland. Zo begon ik mijn bijdrage aan de Algemene Financiële Beschouwingen vandaag in de Eerste Kamer. Benieuwd waarom, dan nodig ik u graag uit mijn bijdrage hieronder na te lezen.

  Lees verder
 5. Roel Kuiper - portretfoto
  Roel Kuiper - Foto: Rufus de Vries / ChristenUnie
  Door Roel Kuiper op 13 november 2018 16:29

  Bijdrage Roel Kuiper aan debat over deconstitutionalisering benoeming burgemeester

  Tijdens mijn bijdrage aan het debat over het initiatiefvoorstel om de benoeming van de Commissaris van de Koning en van de burgemeester uit de Grondwet te halen ging ik onder andere te rade bij Kuyper: "Er is een lijn van denken waarin de zelfstandigheid van met name de gemeenten wordt benadrukt. Ter wille van het politieke leven zou zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid moeten worden toegekend aan gemeenten. Daarbij past niet een van Rijkswege benoemde burgemeester, maar een door de gemeente voorgedragen burgemeester. Deze lijn van denken vindt steun in mijn eigen politieke traditie. Abraham Kuyper heeft al in Ons Program uit 1879 reeds de staf gebroken over de benoemde burgemeester en commissaris, die hij van buitenaf ‘ingezette’ figuren noemde. Hij noemde hen beide een ‘koninklijk inspecteur’ en de commissaris droeg daarenboven een ‘onvaderlandse titel’, want de commissaris was de prefect van een gewest, zoals de Fransen het ooit zagen. Dat Franse centralisme had Thorbecke overgenomen, zo luidde de kritiek. Een ander punt van kritiek was dat de door het Rijk benoemde personen de kleur hadden van het heersende bewind en al te dikwijls niet van de plaatselijke bevolking." Mijn gehele bijdrage aan dit debat kunt u hier nalezen.

  Lees verder
 6. Roel Kuiper - portretfoto
  Roel Kuiper - Foto: Rufus de Vries / ChristenUnie
  Door Roel Kuiper op 30 oktober 2018 16:47

  Bijdrage Roel Kuiper aan de Algemene Politieke Beschouwingen - Succesvolle strijd tegen wegkijken en ondermijning begint met gezonde cultuur

  Vandaag houdt de Eerste Kamer haar Algemene Politieke Beschouwingen, mijn laatste als fractievoorzitter. In mijn bijdrage keek ik naar drie schermen. Naar het scherm van onze welvaart, die zo veel meer is dan een goed draaiende economie. Naar een tweede scherm waar zich een niets ontziende aanval afspeelt op het openbaar bestuur en de rechtsstaat. En op een derde scherm keek ik naar de gevaren die onze democratie bedreigen. Hieronder kunt u mijn hele bijdrage nalezen.

  Lees verder
 7. Actiefoto Peter Twitter
  Peter Ester - Foto: Anne Paul Roukema / ChristenUnie
  Door Peter Ester op 9 oktober 2018 16:18

  Bijdrage Peter Ester aan het debat over de afbouw van de gaswinning in Groningen

  Mevrouw de voorzitter,

  Als we nu in 2018 terugdenken aan de meer dan 50 miljard kubieke meter gas die we nog maar vijf jaar geleden in 2013 oppompten, dan doen we dat met schaamrood op de kaken. Hoe kwam het toch dat tot voor kort het winnen van zo veel mogelijk aardgas voorop stond? Dat de weegschaal doorsloeg naar economisch gewin en niet naar de veiligheid van de Groningers? De door gaswinning veroorzaakte aardbevingen hebben het fundament onder de veiligheidsbeleving van de Groningers weggeslagen. Als land, als staat, voelen we een ereschuld aan de Groningers die we nu snel moeten inlossen. Voor de ChristenUnie-fractie staat dit buiten kijf. Voortdurende onzekerheid en beleidstraagheid zijn funest voor het welzijn van onze Groningse medeburgers. Het feit dat de versterkingsaanpak zo traag op gang is gekomen, maakt dit extra pijnlijk. Maar nu worden dan toch stappen gezet; grote stappen zelfs.

  Lees verder
 8. Roel Kuiper - portretfoto
  Roel Kuiper - Foto: Rufus de Vries / ChristenUnie
  Door Roel Kuiper op 10 juli 2018 20:08

  Bijdrage Roel Kuiper aan debat over vervolging en berechting neerhalen MH17

  Voorzitter,

  Nadat op 17 juli 2014 vlucht MH17 van Malaysia Airlines met aan boord 298 passagiers boven Oekraïne door een BUK-raket werd neergehaald heeft de Nederlandse regering steeds verklaard zich tot het uiterste in te spannen om gerechtigheid te doen plaatsvinden aan slachtoffers en nabestaanden van deze ramp.

  Lees verder

  Labels: ,

 9. Mirjam Bikker - liggende foto
  Mirjam - portret
  Door Mirjam Bikker op 9 juli 2018 22:40

  Bijdrage Mirjam Bikker aan debat over samenvoeging gemeenten

  Voorzitter!

  De kranten berichtten van grote vreugde die uitbrak in de late zomer van 1971. Een morrende Eerste Kamer ging akkoord met de splitsing van de gemeente Ermelo. De gemeente Nunspeet ontstond. Het is een tamelijk uniek geval gebleven. De trend is telkens opnieuw opschaling. Minder gemeenten, meer inwoners, minder raadsleden. Het regeerakkoord noemt voor de herindelingen in deze tijd een solide argument. Voor steeds meer gemeentelijke taken zoeken gemeenten samenwerking in een gemeenschappelijke regeling en dat knelt voor een goede democratische controle. 

  Lees verder

  Labels:

 10. Mirjam - portret
  Mirjam - portret
  Door Mirjam Bikker op 9 juli 2018 21:20

  Bijdrage Mirjam Bikker aan debat over verlaging wettelijk collegegeld

  Voorzitter!

  Het bevorderen en bewaken van de toegankelijkheid van het onderwijs is een van de kerntaken van de overheid in relatie tot het hoger onderwijs. En met het voorliggend wetsvoorstel om het wettelijk collegegeld van het eerste jaar van het hoger onderwijs en van de eerste twee jaar van (academische) PABO’s en lerarenopleidingen te verlagen levert de minister wat de ChristenUniefractie betreft een bijdrage aan deze kerntaak.

  Lees verder