Schone energie krijgt nog steeds geen kans (Opinie TROUW)

20121015 Vooruitblik Kamerleden - Carla Dik15-11-2012 10:34 15-11-2012 10:34

Dit kabinet kiest niet voor fundamentele groene hervormingen. Vergroen de belastingen, stop met subsidies op fossiele energie, is de oproep van Kamerlid Carla Dik-Faber. Het kabinet-Rutte II kiest de verkeerde manier om meer schone energie op te wekken: dat moet gebeuren door subidies. Het klinkt als een daadkrachtige oplossing, maar is dat niet. Het lijkt meer op voortzetting van oud beleid, waarbij de burger voor de kosten opdraait. Schone energie wordt steeds efficiënter geproduceerd en is steeds goedkoper. Toch krijgt groene energie nog geen eerlijke kans. Er is iets fundamenteel mis in de wetgeving. Extra subsidies zijn daar geen medicijn voor. Dit kabinet zou moeten kiezen voor fundamentele, groene hervormingen.

Op dit moment is er geen gelijk speelveld voor fossiele en groene energie. In de huidige situatie lopen de belastingvoordelen voor fossiele energie op tot bijna 6 miljard euro. Dit moet veranderen. Ik ben geen voorstander van hogere lasten voor grootgebruikers, maar wel voor een andere lastenverdeling. Energie-intensieve bedrijven ontvangen nu belastingvoordeel voor de fossiele energie die ze gebruiken. Daar moeten we vanaf. De extra lasten voor zulke bedrijven kunnen op een andere manier gecompenseerd worden. Dan blijven belangrijke banen in de maakindustrie behouden, maar komt er wel een prikkel tot energiebesparing. Dan krijgt duurzame energie een eerlijke kans.

De manier waarop energie nu wordt belast, stimuleert bovendien niet om zuiniger aan te doen. Grootverbruikers worden ontzien. De kleinverbruikers (huishoudens) betalen relatief veel belasting en gaan onder VVD en PvdA bovendien nog meer energiebelasting betalen. De huidige wetgeving is grote energiecentrales goedgezind: grote netverzwaringen en nieuwe hoogspanningslijnen worden op kosten van de overheid lees: de samenleving doorgevoerd, onder meer omdat er nieuwe kolencentrales worden gebouwd. Nog wranger is het met de opslag op de energierekening, bijvoorbeeld geheven over zonnestroom of windenergie. Met die opslag worden straks mogelijk kolencentrales gesubsidieerd! Het nieuwe kabinet kiest namelijk voor subsidiëring van 'bijstook' van biomassa in kolencentrales.

In plaats van kostbare subsidie te steken in technieken die echt schone energie, innovatie en werkgelegenheid bieden, worden de subsidies gebruikt om de kosten van kolenstroom te drukken. De Duitse aandeelhouders mogen tevreden zijn. De sleutel voor vergroening ligt niet bij kolencentrales, maar bij burgers, coöperaties en het midden- en kleinbedrijf. Zorg liever voor gunstige voorwaarden voor ondernemers en burgers om te investeren in schone technieken. Niet via subsidie, maar via vergroening van belastingen, groenfondsen met lage rentelasten en verminderde regeldruk. Lokale energieopwekking moet een eerlijke kans krijgen. Het moet aantrekkelijker worden om zelf energie op te wekken. Subsidies moeten worden beperkt tot kennisontwikkeling en innovatie, en voor het opschalen van veelbelovende technieken.

Het nieuwe kabinet doet niet veel meer dan wat gaten dichten, via subsidies. Wanneer worden het belastingstelsel en wet- en regelgeving eens echt groen? Dan krijgt schone energie op eigen kracht pas een eerlijke kans.

« Terug

Reacties op 'Schone energie krijgt nog steeds geen kans (Opinie TROUW)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2012 > november