Kabinet tast keuzevrijheid gezin aan

gezin(2)vrijdag 16 november 2012 20:34

De ChristenUnie is geschrokken van de effecten die het kabinetsbeleid heeft op de koopkracht van gezinnen. In het herziene regeerakkoord gaan vooral alleenverdieners met kinderen er financieel op achteruit in de komende vier jaar. Zij leveren tussen 1,8 en 6 procent in, blijkt uit cijfers van het Nibud. Slob: "Gezinnen worden nu nog harder getroffen dan bij het oorspronkelijke regeerakkoord het geval was. Zeer onverstandig om de bezuinigen juist ten laste van deze gezinnen te leggen. Zij krijgen te maken met een stapeling van kosten en bezuinigingen. Het kabinet tast op deze manier de keuzevrijheid van deze gezinnen aan. Ouders worden door de stijgende kosten gedwongen beide te gaan werken, terwijl ze er juist ook voor moeten kunnen kiezen om voor hun kinderen te zorgen."

Slob vroeg premier Rutte tijdens het debat over de regeringsverklaring uitdrukkelijk om aandacht voor de positie van gezinnen. Rutte zei dit afgelopen woensdag toe, maar de cijfers laten zien dat de aandacht voor gezinnen hard nodig is.  De ChristenUnie vreest de stapeling van maatregelen waar gezinnen nu mee geconfronteerd zullen worden. Slob somt op: "Een forse verlaging van de kinderbijslag, oplopende zorgkosten, verminderde hypotheekrenteaftrek, schoolboeken die zelf betaald moeten worden, hogere kosten voor de studerende kinderen en oplopende energiekosten. Op deze manier ontstaat een onevenredige belasting op gezinnen."

« Terug

Archief > 2012 > november