Kamer unaniem: snelle ratificatie VN-verdrag gehandicapten

Arie Slob-250donderdag 15 november 2012 11:42

ChristenUnie-leider Arie Slob is verheugd dat een motie van hem, om het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap uiterlijk in 2013 te ratificeren, unaniem is aangenomen door de Tweede Kamer. Slob diende de motie in tijdens het debat over de regeringsverklaring. Voor de ChristenUnie is het erg belangrijk dat het verdrag snel in werking treedt. Slob: ,,Ook iemand in een rolstoel moet gebruik kunnen maken van openbaar vervoer, of zonder problemen kunnen winkelen. De ratificatie is van groot belang omdat het mensen met een beperking het recht geeft om zonder belemmeringen mee te mogen doen aan de samenleving. Er wordt wettelijk vastgelegd dat informatie, werk, onderwijs, gebouwen en vervoer toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking.”

MOTIE VAN HET LID SLOB C.S.

Voorgesteld 14 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het regeerakkoord is opgenomen dat Nederland het verdrag van de Verenigde Naties voor de rechten van gehandicapten zal gaan ratificeren;

verzoekt de regering, hiertoe uiterlijk in 2013 een goedkeuringswet aan de Raad van State ter advisering voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Slob

Van Haersma Buma

Pechtold

Van der Staaij

« Terug

Archief > 2012 > november