Minister stopt gesol gewortelde asielkinderen

nhwa-kindtraan-l-kleindonderdag 01 november 2012 16:34

Minister Leers stemt in met het ChristenUnie-voorstel om gewortelde asielkinderen niet meer over te plaatsen. Dit laat hij weten in antwoord op Kamervragen van Tweede Kamerlid Joël Voordwind. “Daarmee voorkomen we overplaatsingen van kinderen en kunnen ze gewoon op dezelfde school blijven. Ik ben erg blij met deze toezegging in het belang van de kinderen”, aldus Voordewind.

Voordewind had met steun van een Kamermeerderheid vragen gesteld aan Minister Leers naar aanleiding van een uitspraak van de rechter over het gesol met asielkinderen, die soms na jarenlang ergens te hebben gewoond voor onduidelijke redenen naar volstrekt andere locaties moeten verhuizen. Voordewind: “Er waren mij verschillende schrijnende situaties bekend waarbij families met jonge kinderen, die geworteld zijn in hun eigen gemeente, met eigen scholen, vriendjes en vriendinnetjes zomaar moeten vertrekken naar een voor hen onbekende situatie. De onduidelijkheid die voor hen bestaat of ze mogen blijven of moeten vertrekken is al erg genoeg. Gelukkig worden ze nu niet meer uit hun vertrouwde omgeving getrokken. Ik ben blij dat de minister heeft uitgesproken dat dit niet kan." 

Teleurstellend is de onwelwillendheid van minister Leers om vrijheidsbeperkende maatregelen niet af te schaffen. Voordewind: “Dit zal alsnog moeten gebeuren nu de nieuwe regering heeft besloten over te gaan op een kinderpardon. De ChristenUnie doet een beroep op de minister om per direct de vrijheidsbeperkende maatregelen voor gezinnen met kinderen die vallen onder het kinderpardon op te heffen.”

« Terug

Archief > 2012 > november