Plan voor inkomensafhankelijke zorgpremie rammelt aan alle kanten

081029 pol cafe ziekenhuisvrijdag 02 november 2012 14:28

De plannen van het kabinet Rutte-Samsom voor een inkomensafhankelijke zorgpremie zijn niet goed uitgewerkt. Met deze inkomensafhankelijke zorgpremie schiet Nederland niets op. Er wordt een buitenproportionele zware last gelegd bij mensen met een middeninkomen en gezinnen die net bovenmodaal verdienen. De maatvoering is kortom zoek. Deze keuze is niet te rechtvaardigen in een tijd waarin we echte oplossingen moeten zoeken voor de grote financiële vraagstukken in de zorgsector.

In de plannen van het kabinet Rutte-Samsom zal de premie voor de basisverzekering voor een groot gedeelte geïnd worden via een fiscale maatregel. De nominale premie gaat omlaag naar circa 255 euro en zorgverzekeraars blijven deze nominale premie innen. Daar tegenover staat dat de zorgtoeslag verdwijnt en er een inkomensafhankelijke premie van 11,1% (bovenop de nominale premie) wordt ingevoerd. Het rondpompen van de zorgtoeslag wordt hiermee uit het systeem gehaald, maar hier tegenover staan dus flinke nadelen. Deze nadelen wegen niet op tegen de voordelen.

Wat vindt de ChristenUnie?

De ChristenUnie staat voor een solidair zorgstelsel waarin de lasten eerlijk worden verdeeld. Het grootste gedeelte van de kosten voor de zorgverzekering wordt nu al via de inkomensafhankelijke bijdrage op het loon ingehouden. In de meeste gevallen wordt dit weer gecompenseerd door de werkgever. Hiermee is ons stelsel voor een belangrijk deel inkomensafhankelijk.

Tijdens de verkiezingscampagne is de ChristenUnie eerlijk geweest. Het land staat voor een zware opgave om de overheidsfinanciën weer op orde te brengen. Er zullen maatregelen genomen worden die iedereen in zijn of haar portemonnee zullen treffen. Rechtvaardige inkomensverhoudingen ondersteunen de balans in de samenleving Van ieder wordt een bijdrage aan de samenleving gevraagd naar draagkracht. Fiscale maatregelen en eigen bijdragen houden rekening met dit draagkrachtprincipe. Maar een inkomensafhankelijke zorgpremie die een redelijke maatvoering niet in het oog houdt, gaat een brug te ver.

« Terug

Archief > 2012 > november