Wat heeft de ChristenUnie bereikt in het debat over de regeringsverklaring?

Arie-Slob-9050-AP-Roukemadonderdag 15 november 2012 10:05

ChristenUnie-leider Arie Slob heeft premier Mark Rutte tijdens het debat over de regeringsverklaring kritisch bevraagd over zijn plannen voor Nederland. Slob beloofde de premier het kabinet met een open houding tegemoet te zullen treden. “Ook wij voelen een grote urgentie om de problemen van deze tijd aan te pakken. Zullen waar dat maar kan daaraan een bijdrage leveren.” Slob gaf hieraan gehoor door zelf drie moties in te dienen aan het einde van de tweede termijn.

Ratificatie VN-verdrag gehandicapten

De Motie-Slob om het VN-verdrag over gehandicapten uiterlijk in 2013 te ratificeren, werd unaniem door de Tweede Kamer aangenomen. ,,Ook iemand in een rolstoel moet gebruik kunnen maken van openbaar vervoer, of zonder problemen kunnen winkelen. De ratificatie is van groot belang omdat het mensen met een beperking het recht geeft om zonder belemmeringen mee te mogen doen aan de samenleving. Er wordt wettelijk vastgelegd dat informatie, werk, onderwijs, gebouwen en vervoer toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking”, aldus Slob.

Dagbesteding

De voltallige oppositie wil dat het kabinet ervoor zorgt dat de dagbesteding voor bijvoorbeeld demente ouderen en gehandicapten ook voor 'nieuwe gevallen' in 2014 nog bestaat. Een motie van Slob daarover kreeg woensdag de steun van alle oppositiepartijen, maar zonder steun van VVD of PvdA was er helaas geen meerderheid. Volgens de premier leidt de oproep van de oppositie ertoe dat er extra geld gezocht moet worden en dat wil het kabinet niet. Het blijft daarmee onduidelijk of de dagbesteding voor bijvoorbeeld demente ouderen en gehandicapten blijft bestaan in overgangsjaar  2014.

Goede besteding Ontwikkelingssamenwerkingsfonds

Het nieuwe Ontwikkelingssamenwerkingsfonds voor economische initiatieven moet na aanvaarding van een motie van Slob ook echt ten goede komen aan het Midden – en Kleinbedrijf in de derde wereld. In de motie staat dat bedrijven zich moeten houden aan de OESO-richtlijnen. Dat betekent dat ze internationale mensenrechten en arbeidsrechten moeten naleven, zoals het verbod op kinder- en dwangarbeid. Slob: “De ChristenUnie is nog steeds niet te spreken over de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking. Maar het is in ieder geval een stap in de goede richting dat door de steun voor deze motie het fonds niet alleen goed is voor het bedrijfsleven in Nederland, maar ook voor het MKB in de derde wereld. Het nieuwe kabinet wil in samenwerking met het bedrijfsleven een revolverend fonds ontwikkelen, waarmee investeringen in ontwikkelingslanden worden ondersteund. Dat gebeurt in wisselwerking met het bedrijfsleven hier, maar uiteindelijk moet het ten goede komen aan de landen waarmee we dus ook samenwerken. Het is een samenwerking tussen het Nederlands bedrijfsleven en het bedrijfsleven daar."

Steun voor Israël

Tijdens het debat over de regeringsverklaring vroeg Slob aan Rutte of het nieuwe kabinet het standpunt blijft houden dat Israël recht heeft op veilige en erkende grenzen. Dit beaamde Minister President Rutte.  Bij stemming over een motie van de SGP die mede was ondertekend door de ChristenUnie, bleek  er een meerderheid in de Kamer voor warme banden met Israël. Dit tot vreugde van Slob: “Als ChristenUnie voelen we om meerdere redenen een grote verbondenheid met het volk Israël. Een volk dat in deze dagen letterlijk weer onder vuur wordt genomen.”

« Terug

Archief > 2012 > november