ChristenUnie bezorgd om milieuschade Waddengebied

skyline delfzijldonderdag 08 november 2012 16:08

De ChristenUnie maakt zich zorgen over de natuur en het milieu in het Waddengebied. Volgens Kamerlid Carla Dik-Faber vinden er allerlei afzonderlijke activiteiten plaats in het Waddengebied, en is onduidelijk wat de negatieve effecten zijn van alle activiteiten gezamenlijk op natuur en milieu. De parlementariër heeft hierover vragen gesteld aan de minister en staatssecretaris van Economische Zaken. “Voor elk van deze activiteiten, zoals gas- en zoutwinning, worden aparte vergunningen verleend, maar niemand weet wat de schade is aan de natuur en het milieu als je de effecten van alle activiteiten tezamen zou beoordelen”, aldus Dik-Faber.

Het Kamerlid trekt aan de bel naar aanleiding van berichten dat de winning van zeezout diepe gaten zou kunnen veroorzaken in de bodem van de Waddenzee. Dik-Faber wil weten voor welke activiteiten nog meer een vergunning verleend is, en wat al deze activiteiten bij elkaar aan mogelijke negatieve effecten hebben op natuur en milieu. Dik-Faber: “Het probleem is dat verschillende instanties vergunningen verlenen op basis van verschillende wetten, zoals de Natuurbeschermingswet, de Wet milieubeheer en de Visserijwet. Niemand heeft het overzicht. Niemand weet dus ook welke totaalschade er mogelijk aangericht kan worden in het Waddengebied. Dit moet in beeld gebracht worden. Het mag niet gebeuren dat afzonderlijke activiteiten - zoals zout- en gaswinning, de verdieping van vaargeulen en ontwikkelingen in de Eemshaven - afzonderlijk goedgekeurd worden, terwijl later blijkt dat alle projecten bij elkaar schadelijk zijn voor het Waddengebied.”

« Terug

Archief > 2012 > november