Slob: “bied ruimte voor kleinschalige zorg“

Arie_Slob_in_Bathmenmaandag 19 november 2012 17:16

Maandag 19 november bezocht Arie Slob op uitnodiging van lokale lijsttrekker Ron de Rover het eiland om het gesprek aan te gaan met mensen uit de zorg. Slob bezocht het Thomashuis in Middelharnis en het ziekenhuis in Dirksland.

Slob was onder de indruk van de manier van zorgverlening bij het Thomashuis. “Instellingen zoals het Thomashuis laten zien hoe het anders kan in de zorg. Het is mogelijk om persoonlijke, kleinschalige zorg te bieden waarbij de wensen van cliënten voorop staan.” De ChristenUnie maakt zich zorgen over de bekostiging van Thomashuizen. “Instellingen zoals het Thomashuis mogen niet wegbezuinigd worden”, aldus Slob.

Hervormingen

Slob ging later op de dag in gesprek met de cliëntenraad van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland en de centrale cliëntenraad van de verzorg- en verpleeghuizen die onderdeel uitmaken van CuraMare. De raad sprak haar zorgen uit over steeds veranderende spelregels voor zorgaanbieders en patiënten en waarschuwde voor de gevolgen van marktwerking in de zorg: “Wij willen erop wijzen dat de marktwerking kan leiden tot hogere kosten en dat is nu juist niet wat we willen.” Slob luisterde aandachtig en herkende veel zorgen.“ Voor de ChristenUnie staat voorop dat kleinere ziekenhuislocaties, die essentieel zijn voor de basiszorg of acute zorg, goed toegankelijk moeten zijn. Het zorglandschap zal de komende jaren gaan veranderen door schaalvergroting. Hervormingen zijn onvermijdelijk. We moeten het echter niet alleen zoeken in opschaling. Kleine ziekenhuizen hebben een belangrijke functie. Die mogen niet zomaar verdwijnen, al moet de kwaliteit wel gewaarborgd blijven.” Verder gaf Slob aan dat het belangrijk is dat ouderen de zorg krijgen die ze verdienen. “De criteria om voor ouderenzorg in aanmerking te komen mogen niet onmenselijk hoog komen te liggen”.

Actuele ontwikkelingen

Tijdens de gesprekken passeerden ook actuele zaken uit Den Haag de revue. Er is veel onrust over de toekomst van de zorg. Het kabinet heroverweegt de plannen met betrekking tot de zorgpremie, maar daarmee is de discussie nog niet gesloten.  Slob stond uitgebreid stil bij het wegvallen van budget voor dagbesteding. Dagbesteding wordt een verantwoordelijkheid van gemeenten. Die krijgen echter maar driekwart van het huidige budget. Dit is in Slob’s ogen niet terecht. “Het kabinet gooit deze verantwoordelijk wel makkelijk over de schutting bij gemeenten. Het gaat om mensen die in de war zijn, mensen met een chronische ziekte, mensen met een handicap. Mensen voor wie het ontzettend belangrijk is als zij een paar keer per week naar een activiteit kunnen gaan. Dit kabinet wil de indicatie op dagbesteding voor nieuwe gevallen schrappen. Dit laat de ChristenUnie niet gebeuren. Je kan deze mensen niet aan hun lot over laten.”

« Terug

Archief > 2012 > november