Bijdrage Carla Dik-Faber aan het algemeen overleg Noordzee en Wadden

woensdag 24 april 2013

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu aan een algemeen overleg met minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus van Infrastructuur en Milieu, staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie

Onderwerp:   Noordzee en Wadden

Kamerstuk:    29 675

Datum:            24 april 2013

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie): Voorzitter. Mijn excuses dat ik te laat ben binnengekomen. Ik begrijp dat wij in dit blokje alleen spreken over olielozingen op de Noordzee. Uit de inbreng die ik zojuist heb gehoord, maak ik op dat de leden zich grote zorgen maken. Ik sluit daarbij aan. De fractie van de ChristenUnie heeft geen aanvullende vragen. In de discussie tussen de woordvoerders van het CDA en de Partij voor de Dieren hoorde ik al vragen over de boeien. Dit zijn allemaal vragen die mijn fractie ook heeft, maar ik heb hier nu niets aan toe te voegen.    

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief > 2013 > april