Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber over de plannen voor doorstroomstation Utrecht

donderdag 25 april 2013

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu aan de staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu

Onderwerp:   De plannen voor doorstroomstation Utrecht

Kamerstuk:   2013Z08646

Datum:            25 april 2013

Vraag 1

Kent u het bericht “Mansveld: 270 miljoen voor verwijderen 130 wissels Utrecht”?  Klopt het dat gekozen is voor de variant die op een kaart is weergegeven in dit bericht?

Vraag 2

Kunt u het plan voor Doorstroomstation Utrecht naar de Kamer sturen?

Vraag 3

Kunt u aangeven hoe de kosten van dit project zijn opgebouwd? Klopt het dat het geld alleen wordt besteed aan verwijderen en vervangen van wissels, sporen en beveiliging?

Vraag 4

Klopt het dat met de komst van doorstroom station Utrecht er geen rekening meer wordt gehouden met een directe intercity Gouda-Utrecht-Arnhem, een door veel reizigers gewenste verbinding?

Vraag 5

Deelt u de mening dat doorstroomstation Utrecht niet alleen gericht moet zijn op het huidige voorziene dienstregeling model maar ook toekomstige wensen niet onmogelijk moet maken?

Vraag 6

Wat is uw reactie op de zorgen van ROVER dat er straks geen uitwijkmogelijkheden meer zijn naar andere sporen als er op een perron een defecte trein staat?

Vraag 7

Kunt u aangeven of er rekening is gehouden met omleidingsroutes bij langdurige verstoringen van één of meerdere spoortrajecten richting Utrecht?

Vraag 8

Kunt u aangeven in hoeverre in de plannen al rekening is gehouden met de komst van ERTMS? Worden bijvoorbeeld electronische interlockings gebruikt?

Vraag 9

Klopt het dat op Utrecht Centraal momenteel sprake is van een verzakt spoor, dat de reizigers hiervan geen hinder ondervinden omdat treinen kunnen uitwijken naar andere perrons maar dat dit in de nieuwe situatie niet of nauwelijks meer mogelijk is?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2013 > april