Aanpassing begroting 2013

Carola Schouten - Foto Ruben Timmandonderdag 04 oktober 2012 19:21

Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen hebben CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks wijzigingsvoorstellen voor de begroting van PvdA en VVD gedaan, het zogenoemde deelakkoord. De wijzigingen in de begroting voor volgend jaar bedragen in totaal ongeveer 200 miljoen euro.

Zo wordt in de voorstellen onder meer een laag BTW-tarief ingevoerd in de bouw en worden de bezuinigingen op de kinderopvang voor een deel terug gedraaid. Ook wordt voorgesteld om goedkope leningen voor het isoleren van huizen weer mogelijk te maken. De maatregelen worden bekostigd door de boetes voor het te laat betalen van de motorrijtuigenbelasting te verhogen, en door het begrip passende arbeid aan te scherpen. Ook vinden de partijen dat er wel een substantieel bedrag moet worden uitgetrokken voor de verduurzaming van de Nederlandse economie.

CDA Kamerlid Eddy van Hijum: "Voor het CDA ligt het zwaartepunt bij werk en gezinnen. Voor het CDA is het belangrijk dat in deze voorstellen de bezuinigingsplannen op de kinderopvang deels worden teruggedraaid en dat de werkgeversbijdrage maximaal 1/3 van de opvangkosten blijft bedragen."

Wouter Koolmees van D66: "PvdA en VVD maken economische verduurzaming het kind van hun rekening. Vooral van de PvdA valt dit tegen, met als politiek leider een oud-medewerker van GreenPeace. Groene groei is geen luxe, maar een noodzaak om onze concurrentiepositie veilig te stellen voor de toekomst. Dus trekken CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks hier wel een aanzienlijk bedrag voor uit."

Carola Schouten van de Christen Unie: ,,We verlagen het BTW-tarief voor de bouw en voeren vergroeningsmaatregelen voor de agrosector in. We geven met deze aanpassing bedrijven in deze sectoren, die door de economische crisis onder grote druk staan, de broodnodige steun in de rug."

Voor Jesse Klaver van GroenLinks is het heel belangrijk dat groepen burgers belastingvrij schone stroom kunnen opwekken . Dat wordt bekostigd door de belasting voor vervuilende motorrijtuigen met 3,5% te verhogen. Klaver: "Wij zijn erg blij met dit gezamenlijk initiatief, waarin we weer een stap zetten richting vergroening. Het belastingvrij opwekken van je eigen stroom is hier een goed voorbeeld van."

« Terug

Archief > 2012 > oktober