ChristenUnie: zorgen over werkloosheid op Dag van de Leraar

Schoolbord-school-onderwijs-schrijven.-groot2-522x391vrijdag 05 oktober 2012 11:51

De ChristenUnie wil de komende jaren een overbruggingsregeling om docenten voor het onderwijs te behouden. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de werkloosheid in het onderwijs fors is gestegen, met name onder jonge leraren. De ChristenUnie heeft Kamervragen gesteld aan minister Van Bijsterveldt. “Het onderwijs dreigt een flink aantal goede docenten kwijt te raken. Nu worden ze tijdelijk op straat gezet, binnen een paar jaar heeft de onderwijssector deze mensen hard nodig vanwege vergrijzing in de sector”, zegt Kamerlid Joël Voordewind.

Vooral in krimpregio’s is het moeilijk om jonge docenten voor het onderwijs te behouden. De ChristenUnie wil daarom dat het onderwijsbudget de komende jaren op zijn minst gelijk blijft, ondanks dalende leerlingaantallen. Voordewind: “Op die manier kunnen scholen jonge docenten binnenboord houden, zodat ze over een paar jaar niet in de problemen komen met het aantrekken van nieuw personeel.”

Tijdelijke contracten

Het CBS meldt bovendien dat het onderwijs in de zomer traditioneel een piek kent in het aantal werkloosheidsuitkeringen. Deze piek is de afgelopen jaren steeds hoger geworden. Dat betekent dat veel docenten met tijdelijke contracten iedere zomer tijdelijk in de WW belanden, omdat de school in afwachting is van de leerlingaantallen en het daaraan gekoppelde budget. Voordewind: “Sommige leraren worden ieder jaar opnieuw tijdelijk in dienst genomen en zitten in de zomerperiode in de WW thuis. Ik wil van de minister weten hoe vaak dit gebeurt. Voor deze docenten is het ieder jaar weer een onzekere periode.”


Vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat de werkloosheid in het onderwijs stijgt.

  1. Kent u het bericht “Werkloosheid in augustus licht gestegen”?[1]
  2. Wat is uw reactie op het feit dat het aantal lopende uitkeringen in de sector onderwijs fors is gestegen?
  3. Hoe groot is het aantal WW-uitkeringen in het onderwijs dit jaar en vorig jaar uitgesplitst naar onderwijssector (po/vo/mbo/ho)?
  4. Kunt u inzicht geven in het aantal WW-uitkeringen in het onderwijs dit jaar en vorig jaar uitgesplitst per provincie?
  5. Kunt u aangeven of er bepaalde (krimp)regio’s zijn waar het aantal WW-ers in de onderwijssector sterker toeneemt dan in andere regio’s?
  6. Bent u met mij van mening dat het onwenselijk is dat het onderwijs een grote groep docenten dreigt kwijt te raken? Welke actie onderneemt u om docenten die een WW-uitkering krijgen, in het bijzonder jonge docenten, te behouden voor het onderwijs, aangezien de onderwijssector binnen enkele jaren met vergrijzingsproblematiek heeft te kampen?
  7. Hoe staat u tegenover het idee van een overbruggingsregeling om (jonge) leraren voor het onderwijs te behouden in verband met de komende uitstroom van leraren die met pensioen gaan?
  8. Wat vindt u van het gegeven dat veel docenten tijdelijke contracten hebben en ieder jaar een WW-uitkering in de zomer ontvangen, omdat scholen in afwachting zijn van de leerlingaantallen? Wat is het aandeel leraren dat vanuit een tijdelijk contract een WW-uitkering ontvangt? Bij hoeveel van deze leraren eindigt hun aanstelling voor de zomer?

 

CBS, 20 september 2012, “Werkloosheid in augustus licht gestegen”, http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2012/2012-054-pb.htm

« Terug

Archief > 2012 > oktober