Rapport kindermisbruik geeft politiek huiswerk

Jeugdzorgmaandag 08 oktober 2012 13:37

De ChristenUnie heeft met verbijstering kennisgenomen van de bevindingen van de Commissie-Samson. Fractiewoordvoerder Joel Voordewind: “Ik vind het verschrikkelijk om te lezen dat een kwetsbare groep kinderen niet voldoende is beschermd. Ik voel mee met de slachtoffers en hun drama. De politiek heeft huiswerk te doen. Hierover moet snel een debat gevoerd worden in de Kamer.”

Het onderzoek naar misbruik is een eerste stap, maar daar moet het niet bij blijven. Voordewind: “Excuses zijn een tweede stap en daarna moeten we zoeken naar alle mogelijke oplossingen om veiligheid, geborgenheid en vertrouwen terug te krijgen. De caseload voor jeugdvoogden is te hoog, er moeten meer contactmomenten komen. Hierbij is geen dag te verliezen. Het meldpunt seksueel misbruik moet echt onafhankelijk zijn en doorzettingsmacht krijgen om misstanden snel aan de kaak te stellen en deze ongedaan te maken.”

Transitie jeugdzorg

De commissie Samson doet de aanbeveling om de transitie van de jeugdzorg van provincies naar gemeenten uitstellen. Dit is niet de oplossing volgens Voordewind: “De transitie biedt een mogelijkheid voor de sector om opnieuw naar kwaliteitskaders te kijken en aan te sturen op een cultuurverandering. Ik ben er van overtuigd dat het uitstellen van de transitie geen oplossing is. Het rapport laat wel zien dat er heldere regie moet zijn en dat de Inspectie krachtig kan optreden. Hier moeten we de wet op toetsen. De transitie kan juist voorkomen dat kinderen uit huis geplaatst worden. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen die in een instelling verblijven vaker slachtoffer zijn van misbruik. Door het organiseren van bijvoorbeeld Eigen Kracht Conferenties wordt er eerst naar het sociale netwerk van kinderen gekeken. De ChristenUnie heeft door middel van een amendement ervoor gezorgd dat Familie Netwerk Beraden georganiseerd worden voorafgaand aan een Onder Toezicht Stelling. Dit biedt ook een kans.”

« Terug

Archief > 2012 > oktober