ChristenUnie mist brug naar gezin en allerarmsten

tumb-ariemaandag 29 oktober 2012 18:25

De ChristenUnie complimenteert de VVD en PvdA met het snel bereiken van een regeerakkoord. ChristenUnie-leider Arie Slob: ,,Het nieuwe kabinet zegt bruggen te willen slaan in Nederland.. Maar het regeerakkoord leest toch vooral als een omgangsregeling tussen liberalen en socialisten, het mist de noodzakelijke bezieling. Op onderdelen zien we herkenbare voorstellen voor bijvoorbeeld de woningmarkt en de regeling voor gewortelde asielkinderen. Maar er worden geen bruggen geslagen naar gezinnen met opgroeiende kinderen, naar de waarden waar christelijk Nederland zeer aan hecht en de allerarmsten in de wereld.”

Gezinnen met opgroeiende kinderen
Vooral gezinnen met schoolgaande kinderen betalen de rekening bij het nieuwe kabinet. Slob: ,,De lasten voor een gezin met opgroeiende kinderen nemen toe omdat de kinderbijslag wordt verlaagd, de schoolboeken niet meer gratis zijn, de basisbeurs en ouderschapsverlofskortingen worden afgeschaft. Daar bovenop worden alleenstaande getroffen door de afschaffing van diverse heffingskortingen.”
 
Christelijk Nederland
De ChristenUnie betreurt dat het kabinet de kloof met christelijk Nederland vergroot. Ze beperkt bijvoorbeeld de ruimte van christelijke onderwijsinstellingen in krimpgebieden. Maar ook de ruimte van christelijke scholen en andere organisaties om zelf hun personeelsbeleid vorm te geven wordt beperkt. Slob: ,,Of het nu gaat om vrijheid van onderwijs, de positie van de gewetensbezwaarde trouwambtenaar of de koopzondagen; dit kabinet laat prominent naar voren komen aan de gevoelens van veel christenen geen boodschap te hebben.”
 
Ontwikkelingssamenwerking en defensie
De ChristenUnie vindt het verbijsterend dat VVD en PvdA 1 miljard extra gaan bezuinigen op ontwikkelingsamenwerking. Slob: ,,Dat de PvdA hiermee thuis durft te komen is onbegrijpelijk. De allerarmsten van deze wereld ga je niet de rekening van onze crisis laten betalen.” Ook de bezuiniging van 250 miljoen op defensie is volgens de ChristenUnie een onverstandig voorstel.
 
Lokaal bestuur op afstand
De coalitiepartijen willen het aantal gemeenten terugbrengen tot grote mammoetgemeenten van meer dan 100.000 inwoners en het aantal provincies terugbrengen tot vijf landsdelen. Slob: ,,Het criterium voor gemeenten van 100.000 inwoners is dramatisch voor de lokale democratie. Het lokale bestuur komt hiermee op een steeds grotere afstand van de burger. En schaffen VVD en PvdA hiermee Limburg en Friesland af? Dit is onderhandelen met Google maps in de hand.”
 
Duurzaamheid
De ChristenUnie leest ambitieuze voornemens, maar mist de concrete uitwerking hoe het kabinet de transitie naar duurzame energie gaat vormgeven. Slob: ,,Het akkoord mist fundamentele keuzes voor een duurzame economie. Als je echt stevig wilt zijn moet je ook kiezen voor groene hervormingen. VVD en PvdA hullen zich in nevelen op dit punt.”
 
Pijnlijke bezuinigingen
Verder vindt de ChristenUnie het buitengewoon pijnlijk dat weduwen en weduwnaars nog maar maximaal 1 jaar een nabestaandenuitkering krijgen. Slob: ,,Juist in zo’n moeilijke situatie mogen mensen niet de druk voelen om weer snel aan het werk te moeten gaan.” Het aantal sociale werkplaatsen wordt beperkt tot 30.000 arbeidsplaatsen. De ChristenUnie blijft strijden voor beschutte werkplaatsen waar mensen volwaardig mee kunnen doen. Voor het uitkleden van de WW heeft de ChristenUnie geen goed woord over. Slob: ,,In een tijd waarin steeds meer mensen hun baan kwijt raken moet je niet de WW-duur met 14 maanden verkorten. Daarmee biedt je mensen geen perspectief.”

« Terug

Archief > 2012 > oktober