Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet algemeen overleg Vervoersconcessie Hoofdrailnet

donderdag 20 december 2012

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber aan het Voortgezet Algemeen Overleg Vervoersconcessie Hoofdrailnet (AO d.d. 13/12)

Onderwerp:   VAO Vervoersconcessie Hoofdrailnet (AO d.d. 13/12)

Kamerstuk:    29 984

Datum:            20 december 2012

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik dien mijn moties in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het huidige tariefsysteem op het spoor werkt met tariefeenheden wat leidt tot 30% hogere tarieven voor losse kaartjes en abonnementen op specifieke trajecten;

verzoekt de regering, in de hoofdrailnetconcessie afspraken te maken over de introductie van een nieuw, eerlijk en voor reizigers transparant tariefsysteem, uitgaande van de werkelijke reisafstand in kilometers, en met toepassing van het landelijke opstaptarief zoals ook gebruikt in het overige openbaar vervoer in Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Dik-Faber, Bashir en Van Tongeren. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 354 (29984).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, in de nieuwe hoofdrailnetconcessie afspraken te maken over de te bereiken reistijdverbetering, in het bijzonder voor de verbindingen tussen de Randstad en Noord-, Oost- en Zuid-Nederland;

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 355 (29984).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, met de provincie Gelderland in overleg te gaan over het doortrekken van de Valleilijn naar Arnhem, door decentralisatie van de stoptrein Arnhem-Ede-Wageningen of door de regionale vervoerder op dit traject te laten rijden als onderaannemer van NS,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 356 (29984).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, in de nieuwe hoofdrailnetconcessie afspraken te maken over de ontwikkeling van het vervoersaanbod gedurende de concessieperiode, waaronder de verder integratie van de HSL in het hoofdrailnet, bijvoorbeeld door de introductie van een verbinding Rotterdam-Almere en Den Haag-Eindhoven over de HSL-Zuid,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 357 (29984).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, bij de onderhandelingen met de provincie Limburg ook de in de spooragenda Limburg opgenomen verbinding Eindhoven-Weert-Roermond te betrekken en te bezien of vanuit het budget kleine stations kunnen worden bijgedragen aan de stations Haelen en Baexem, uitgaande van cofinanciering door de regio,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 358 (29984).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2012 > december