Taalbeleid in partijprogramma's onvindbaar

zaterdag 07 oktober 2006 13:47

In de (concept)partijprogramma's van de verschillende partijen wordt nauwelijks aandacht besteed aan de Nederlandse taal, laat staan aan taalbeleid. Alleen de ChristenUnie wijdt warme woorden aan de Nederlandse taal en spreekt over de verankering in de Grondwet.

Het CDA heeft het daar niet over, maar spreekt wel in zijn partijprogramma over "..,het bewaken en versterken van het culturele erfgoed. waaronder de Nederlandse taal". Bij de VVD en D66 is helemaal niets te vinden over de Nederlandse taal en/of taalbeleid. De andere partijen (SP, GroenLinks en LPF (het oude verkiezingsprogramma van 2003; het nieuwe was op het web onvindbaar)) hebben het alleen over het al of niet verplicht leren van het Nederlands door oud- en nieuwkomers. Geen van de partijen bezigt het woord 'taalbeleid' in het verkiezingsprogramma zoals dat op internet is te vinden.

Al weer bijna twee jaar geleden hebben drie Kamerleden (Slob van de ChristenUnie, De Vries van het CDA en Hamer van de PvdA) aangekondigd de positie van het Nederlands in de Nederlandse Grondwet te verankeren. Dat blijkt niet zo eenvoudig want nog steeds wacht het Nederlands op grondwettelijke 'erkenning'.

De stichting Nederlands en de werkgroep Taal en Taalbeleid van het Algemeen-Nederlands Verbond menen dat er wel wat meer vaart gezet mag worden achter de 'erkenning' van het Nederlands als landstaal. Ook vinden beide organisaties dat de Nederlandse overheid zich in woord en daad meer aan de positie van het Nederlands gelegen zou moeten laten liggen. De ANV-werkgroep en de stichting Nederlands hebben daarover een brief geschreven aan de voorzitters van de Tweede-Kamerfracties. Ze wijzen er op dat Kamer en regering lijdzaam toezien hoe het hoger en wetenschappelijk onderwijs in hoog tempo verengelst en dat ook in lagere schooltypes het Engels steeds vaker als lestaal wordt gehanteerd. De ondertekenaars van de brief vinden dat in diverse opzichten de Nederlandse taal een rijk bezit is dat het meer dan waard is gekoesterd te worden. Ze hopen dat politiek Den Haag zich nu eindelijk eens gaat bezinnen op een actief en deugdelijk taalbeleid dat niet ophoudt bij de subsidiëring van de Taalunie en het organiseren van inburgeringscursussen.

Bron: www.stichting-nederlands.nl

« Terug

Reacties op 'Taalbeleid in partijprogramma's onvindbaar'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2006 > oktober