Slob: minder fiscale belemmeringen boeren

plattelandmaandag 30 oktober 2006 17:31

Fiscale positie landbouwbedrijf vraagt voortdurende aandacht. In de fiscale politiek is lang niet altijd voldoende aandacht voor de bijzondere positie van het boerenbedrijf. Dat is jammer, want deze ondernemende en innovatieve bedrijfstak wordt daardoor onnodig belemmerd in de bedrijfsvoering.

Dit verklaarde Arie Slob tijdens een spreekbeurt voor aantal lokale afdelingen van de ChristenUnie en een aantal landbouworganisaties van respectievelijk GMV en CCA in Zwolle (Lichtmis).

Op initiatief van de ChristenUnie kon de afgelopen tijd gelukkig het een en ander worden ‘rechtgebreid’ voor wat betreft de fiscale positie van de agrarische sector. Een motie van de ChristenUnie inzake bedrijfsverplaatsingen in het kader van de reconstructie of natuurontwikkeling kan vermoedelijk bij de stemmingen op dinsdag 31 oktober op een meerderheid rekenen. De fiscale belemmeringen ten aanzien van de herinvesteringsreserve kunnen hierdoor worden weggenomen.

Slob kritiseerde daarnaast de lange duur die het wederom neemt om de goedkeuring te verkrijgen van de Europese Commissie voor een aantal specifieke maatregelen in het “landbouwpakket” voor de nota “werken aan winst.

Kritiek bezuinigingen defensie en veiligheid CDA en VVD

Slob kritiseerde in zijn spreekbeurt de wel heel snelle tevredenheid van vele politieke partijen over de doorrekening door het centraal planbureau van de verkiezingsprogramma’s en de mist die zodoende ontstaat voor de kiezers.

Partijen als CDA en VVD brengen naar de kiezer het beeld naar voren dat defensie en veiligheid bij hen in goede handen zijn. Maar de VVD blijkt blijkens de cijfers net zoveel te bezuinigen op defensie en veiligheid (800 miljoen!) als dat deze partij zegt te intensiveren. Het CDA maakt het nog wat bonter: deze partij bezuinigt netto op defensie (200 miljoen) en veiligheid (400 miljoen!).

« Terug

Reacties op 'Slob: minder fiscale belemmeringen boeren'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2006 > oktober