Onbezonnen kruistocht tegen ChristenUnie

donderdag 19 oktober 2006 12:06

Gisteren trachtte vastgoedontwikkelaar Verkade, oud-SGP-medewerker en tegenwoordig actief CDA’er, met een waarschuwing tegen de ChristenUnie de kiezers voor onjuiste inschattingen te behoeden. Van Rhee dient hem van repliek.

door Henk van Rhee

Laat ik beginnen met een reactie op het punt van strategisch stemmen ('met een stem op Balkenende is een rampscenario voorkomen') dat Cor Verkade gisteren in het Nederlands Dagblad heeft aangeroerd. Natuurlijk voert de ChristenUnie geen kruistocht tegen de eigen kiezers. We verwijten hen ook niks. Wel leggen we keer op keer uit, dat een stem op de ChristenUnie nu de beste garantie is voor een bijstelling het hoge VVD-gehalte in het huidige kabinetsbeleid in een meer christelijk-sociale richting.

Bijvoorbeeld op het punt van het gezinsbeleid, waar het CDA het laatste restje kostwinnersmodel met de afschaffing van de heffingskorting om zeep wil helpen. Dat lijkt me nou echt een ramp voor het land. Denk alleen maar aan de enorme inperking van de tijd voor opvoeding, zorgtaken en vrijwilligerswerk die dat betekent.
Mede gelet op de peilingen – met alle mogelijke kanttekeningen over betrouwbaarheid daarbij, maar negeren is ook geen optie – is er alle reden om te zeggen, dat een stem op de ChristenUnie een strategische stem is. Want een eventuele coalitie met de ChristenUnie levert echt een ander kabinetsbeleid op dan een kabinet met VVD en D66. Over strategisch kiezen gesproken!

Geheugensteuntjes

Ik zie ervan af alle onjuiste of suggestieve opmerkingen van Verkade punt voor punt te weerspreken, maar de lezer is geholpen met een paar geheugensteuntjes.

- Verkade wijst de PvdA nu aan als de partij die ,,het ene na het andere onchristelijke wetsvoorstel door de Kamers heeft geloodsd''. Maar het waren VVD- en D66-ministers (Sorgdrager, Korthals en Borst) die verantwoordelijk zijn voor de legalisering van euthanasie, de Embryowet plus de legalisering van bordelen. En precies die twee partijen heeft het CDA in 2003 als zijn bondgenoten gekozen...

- Het waren ook D66 en de VVD die de afgelopen jaren de libertijnse anti-religieuze agenda hebben gehanteerd (pleidooi voor opheffing van het verbod op smalende godslastering, aanvallen op de positie van het christelijk onderwijs, etc.), zonder dat Balkenende op enig moment een streep heeft durven trekken. Het economisch belang op de kabinetsagenda leek boven alles te gaan.

- Mark Rutte wil nu de ChristenUnie uitsluiten van kabinetsdeelname vanwege de medisch-ethische standpunten. Kennelijk voelt hij bij het CDA niets van enige profilering op deze punten en is die partij geen belemmering voor de uitvoering van de VVD-agenda. Dat is iets waar menig CDA-kiezer zich zorgen over zou kunnen maken. De peilingen wijzen uit dat VVD en CDA voor veel kiezers inwisselbaar zijn. Groei van het CDA gaat immers niet ten koste van de ChristenUnie. Ik zou willen zeggen: ,,de strategische stemmers zijn echt terug, meneer Verkade, uit vrije wil. Zij laten zich ook door uw kruistocht niet bang maken.''

- En op welke punten heeft het CDA de afgelopen vier jaar dat door Verkade verfoeide paarse beleid ter discussie gesteld of gerepareerd? De betreffende passage over de evaluatie van de abortus- en euthanasiewetgeving in het regeerakkoord is er niet dankzij het CDA ingekomen! Het waren de ChristenUnie en de SGP die dat bij de formatie in 2003 inbrachten. En het was Gerrit Zalm die vanuit de VVD toen met een tekstvoorstel voor het regeerakkoord is gekomen. Balkenende heeft zich daar bij aangesloten, maar het kabinet is vervolgens geen stap verder gekomen dan twee papieren evaluaties. Tijdens de recente Algemene Politieke Beschouwingen heeft André Rouvoet de premier tweemaal gevraagd, waarom deze paragraaf niet meer prioriteit heeft gekregen en hij heeft vervolgens tweemaal geweigerd om daarop in te gaan. Kennelijk had hij niets te melden...

Strategie

Net als alle CDA-kandidaten op de lijst verwijt Verkade de ChristenUnie te 'links' te zijn. Dat is kennelijk de afgesproken campagnestrategie. Dat mag, maar iedereen die naar de echt linkse Femke Halsema luistert, weet wat voor onzin dat is. Zij prees het CDA de linkse 'hemel' in voor afschaffing van de heffingskorting.

En dan de RPF. De RPF is niet opgericht vanwege de linkse ontwikkelingen in de ARP en de CHU! De RPF is opgericht door onder andere ARP'ers die voorzagen, dat het CDA een verwaterde partij zou worden. Zij hebben gelijk gekregen; behalve ,,de Christusbelijder Balkenende'' (term Verkade) vertegenwoordigen ook moslims, hindoes, agnosten en atheïsten het CDA. Dat mag wel, maar doe dan niet net of het CDA een christelijke partij is. Centrum-democratisch of interreligieus past dan beter. Het was notabene oud-minister Donner die 'christelijke politiek' een gevaarlijk begrip noemde en het waarden- en normendebat met terugwerkende kracht afschreef met de stelling, dat de overheid geen morele autoriteit is.

Verkades verwijt over het ontbreken van hervormde kandidaten bij de top 10 is feitelijk onjuist. De eerste echt hervormde staat bij de ChristenUnie op 7 en bij het CDA duidelijk lager.

Henk van Rhee is campagneleider van de ChristenUnie.

Bron: Nederlands Dagblad

« Terug

Reacties op 'Onbezonnen kruistocht tegen ChristenUnie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2006 > oktober