Stop stimuleren prostitutie

Subscription 'CU Hoofdlid - laag' on 'Contributie Hoofdleden' for 'Brinkman, C. (Kees) [95136]'dinsdag 24 oktober 2006 17:44

“Prostitutie is geen normaal beroep. Plannen van GroenLinks Amsterdam om prostituees startsubsidies te verstrekken getuigen van gebrek aan visie, evenals het meesturen van prostituees tijdens militaire missies. Vrouwen worden op deze manier behandeld als gebruiksvoorwerp", stelt André Rouvoet van de ChristenUnie.

André Rouvoet sprak gisteravond tijdens een spreekbeurt in Elburg over actualiteiten rondom prostitutie. Hij haalde hier het artikel over prostitutiebeleid van Karina Schaapman (PvdA) in Trouw van afgelopen zaterdag aan. Schaapman spreekt hier over de meerderheid van prostituees die het werk gedwongen doet. Verder betoogt ze voorstander te zijn van het straffen van hoerenlopers. “Goed om dit geluid uit de hoek van de PvdA te vernemen. De Tweede Kamer fractie van de PvdA stemde in november 2004 nog tegen de motie-Huizinga om prostituanten strafbaar te stellen die gebruik maken van diensten van een prostituee waarvan men redelijkerwijs kan vermoeden dat deze zich illegaal in Nederland ophoudt,” aldus Rouvoet.

De plannen van GroenLinks om ‘prostitutie uit de sfeer van onderdrukking te halen’ en daarom startsubsidies aan prostituees te verstrekken noemt Rouvoet onrealistisch. Uit onderzoek van de Utrechtse criminoloog prof. Bovenkerk blijkt dat onderdrukking van prostituees geen ‘sfeer’ is, maar een inhumane realiteit.

ChristenUnie bepleit meer voorlichting en preventie op scholen, jeugdcentra, jeugdinrichtingen en asielzoekerscentra. Ook wil ChristenUnie prostituees een helpende hand bieden. Het aanbieden van uitstapprogramma’s is hiervan een voorbeeld. Tenslotte betoogde Rouvoet: “Het strafrecht rondom prostitutie moet aangescherpt worden. Prostitutiebezoek aan kennelijke slachtoffers van mensenhandel moeten strafbaar gesteld worden. Ook mensenhandelaren en loverboys worden wat de ChristenUnie betreft harder aangepakt.

« Terug

Reacties op 'Stop stimuleren prostitutie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2006 > oktober