Rouvoet wakkert waarden en normendebat weer aan

dinsdag 07 november 2006 21:09

André Rouvoet, lijsttrekker van de ChristenUnie, presenteerde in Drachten vanavond een Manifest voor Goed Burgerschap. Het manifest bevat 27 afspraken over de manier waarop burgers in dit land willen samenleven. De ChristenUnie wil hiermee het debat over normen en waarden weer aanwakkeren. “Goed burgerschap gaat verder dan fatsoen moet je doen. Je moet duidelijk aangeven waar je over hebt.”

Het manifest is een praktische invulling van burgerlijke verantwoordelijkheid. In de afgelopen kabinetsperiode is veel gepraat, maar tot een nadere invulling van normen en waarden is het niet gekomen. Daarom presenteert de ChristenUnie nu een Manifest van de verantwoordelijke burger.

De Nederlandse Grondwet spreekt alleen de overheid aan, maar internationale verklaringen als de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens spreken juist ook de burgers aan. De ChristenUnie heeft onderzocht of de Universele Verklaring te vertalen is naar een code voor goed burgerschap en heeft vervolgens het Burgerschapsmanifest opgesteld.

Het manifest sluit ook aan bij de christelijke traditie om burgers medeverantwoordelijk te stellen voor de kwaliteit van de samenleving, voor de zorg voor elkaar en de schepping.

Het Burgerschapsmanifest bevat onder meer de volgende artikelen:
  • Wij buiten niemand uit (artikel 4)
  • Wij bewaren andermans eer of goede naam (artikel 9)
  • Wij gedragen ons gastvrij ten opzichte van vreemdelingen die tot ons land zijn toegelaten (artikel 10)
  • Wij spannen ons in om de economie ten dienste te stellen van de mens en willen niet dat economische belangen ten koste gaan van de menselijke maat (artikel 18)
  • Wij gunnen ieder kind het recht op een goede opleiding en streven ernaar dat elk kind zich kan ontplooien (artikel 22)
  • Wij maken geen misbruik van de rechten en vrijheden die ons in een vrije en democratische samenleving toekomen (artikel 26).
Het manifest is op de campagneavond voor de verkiezingen in Drachten gepresenteerd om het waarden- en normendebat een nieuwe impuls te geven. Rouvoet zal de burgerschapscode op zijn regiotour door het hele land promoten. Drachten gaf massaal steun aan de verklaring.

Download:

« Terug

Reacties op 'Rouvoet wakkert waarden en normendebat weer aan'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2006 > november