ChristenUnie populair bij jongeren

donderdag 16 november 2006 17:14

De ChristenUnie telt mee in deze verkiezingscampagne. Niet alleen de traditionele religieuze achterban geeft zijn stem aan de CU, teleurgestelde CDA stemmers en zwevende kiezers denken daar ook serieus over na. En mogelijk is de partij straks hard nodig om een coalitie aan een meerderheid te helpen.

Op het Gomarus-college in Groningen vult de aula zich langzaam met leerlingen. Twee docenten houden een oogje in het zeil. De schoolband speelt geconcentreerd, de zangpartijen gaan helaas de mist in omdat de microfoon van de zanger het niet doet. Voor de schoolingang staat de campagnebus van de ChristenUnie, met daarop de gezichten van tien kandidaten levensgroot afgebeeld.

Thuiswedstrijd
De komst van de bus zorgt voor enige commotie en als lijsttrekker André Rouvoet de aula binnenloopt, klinkt luid applaus en gejuich. Het is dan ook een thuiswedstrijd in Groningen, want het Gomarus-college is een school op gereformeerde grondslag. Als een popster zwaait Rouvoet losjes naar de menigte scholieren en verdwijnt in de docentenkamer.

Zodra Rouvoet en het minder bekende Kamerlid Arie Slob weer de aula inlopen, klinkt opnieuw een daverend applaus. De jongerenafdeling van de ChristenUnie heeft een rapsong ingezet om nieuwe kiezers te bereiken. En met succes want de rap "stem Rou" scoort goed. Bij de jonge kiezers zijn André Rouvoet en de ChristenUnie populair.

Prijs
André Rouvoet heeft zijn eerste prijs al binnen. Door de lezers van het Parlementair Jaarboek 2006 is hij uitgeroepen tot Politicus van het Jaar. Dinsdag krijgt hij zijn prijs uitgereikt.

Jong en fris
Een verklaring voor het succes van de ChristenUnie ligt in de persoon van de lijsttrekker. Rouvoet oogt jong en fris, heel anders dan zijn religieuze politieke concurrent Bas van der Vlies (SGP), die een dikke twintig jaar ouder is en die de geest van de jaren vijftig uitstraalt. Rouvoet is modern en heeft stevige kritiek op het beleid van de kabinetten Balkenende. Dat beleid is volgens hem veel te liberaal, leunt te veel op marktwerking en verwaarloost het gezin.

De ChristenUnie heeft ook veel aandacht voor het milieu. Zelfs Greenpeace spreekt zijn lof uit over dit onderdeel. In de verkiezingsprogramma's van CDA en VVD wordt weinig concreets over milieubeleid gezegd. In de opiniepeilingen staat de ChristenUnie steevast op vijf à acht zetels. En als CDA en VVD op 22 november samen geen meerderheid halen, komt de partij in beeld om zo'n coalitie mogelijk te maken. Net als in 2003 staat de ChristenUnie hier niet afwijzend tegenover en dat geeft Rouvoet extra politiek gewicht.

Gods woord

In Den Haag of op radio en televisie is de lijsttrekker een politicus als anderen. Hij schuwt zijn achtergrond niet, maar is niet overdreven religieus. Hij loopt niet voortdurend het woord Gods te verkondigen. In Groningen laat Rouvoet overigens wel degelijk zijn christelijk gezicht zien. Op het Gomaruscollege spreekt hij over bijbelse waarden en normen en smeekt hij Gods zegen af. De leerlingen delen de standpunten van Rouvoet over abortus, euthanasie en het homohuwelijk. Namelijk dat deze praktijken niet deugen en dat ze eigenlijk uit het wetboek zouden moeten verdwijnen.

Het zijn juist deze standpunten die een struikelblok kunnen vormen voor een mogelijke samenwerking met CDA en VVD. De gedachte dat Rouvoet met het zicht op regeringsdeelname snel veel water bij de wijn zal doen, is niet aannemelijk. Mocht hij zelf al willen dan is er nog zijn achterban die tijdens de campagne er op hamert dat een plekje in de regering niet ten koste mag gaan van deze belangrijke kwesties. Het optimisme bij CDA en VVD dat indien nodig de ChristenUnie hen wel aan een meerderheid zal helpen, is dus voorbarig.

Groupies
Voor vertrek verzamelen studenten en leerlingen van het Gomarus zich bij de campagnebus. Ze stemmen allemaal op Rouvoet, die een "stimulerende, energieke en fantastische man" wordt genoemd. Als heuse 'groupies' hangen de Groningers rond de bus in de hoop nog een blik van de lijsttrekker op te vangen.

Bron: www.wereldomroep.nl, door Hans Andringa

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie populair bij jongeren'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2006 > november