Rouvoet verwerpt speelplicht Balkenende

speeltuindonderdag 02 november 2006 17:17

Lijsttrekker André Rouvoet van de ChristenUnie keert zich tegen de speelplicht voor driejarigen van CDA-lijsttrekker Balkenende. Rouvoet ziet dat als voorbeeld van de trend om scholing en opvoedingsondersteuning verder te ‘collectiviseren’. Met dit voorstel verliest het CDA volgens hem definitief het predikaat ‘gezinspartij’, ook al omdat het CDA het kostwinnersmodel wil afschaffen. “De speelplicht van Balkenende brengt ons terug bij de staatsopvoeding van Hedy d’Ancona. Balkenende haalt verantwoordelijkheid weg bij ouders in plaats van hen in staat te stellen die verantwoordelijkheid te dragen. Je moet het gezin en de opvoeding niet institutionaliseren door de staat.”

Rouvoet maakte zich vandaag sterk voor een betere regie en coördinatie van het versnipperde beleid voor gezins- en jeugdzaken. Nu alle partijen daar langzamerhand het belang van beginnen in te inzien, moet er in het nieuwe kabinet een minister voor Jeugd en Gezin komen “Het jeugd- en gezinsbeleid is nu versnipperd over zes ministeries. Het is hoog tijd voor een gecoördineerde aanpak en een integrale visie op samenhangend gezins- en jeugdbeleid, waarbij het kind centraal komt te staan. Alleen zo kun je waarborgen dat er thuis tijd en ruimte voor opvoeding blijft”, aldus Rouvoet. ´Want de eerste verantwoordelijkheid voor kinderen hoort bij de ouders te liggen.”

Economische en internationale trend

De voorzitter van de Taskforce Jeugdwerkloosheid, Hans de Boer, benadrukte ook onlangs de noodzaak van integraal jongerenbeleid en pleitte voor een coördinerend bewindspersoon. Nederland kan hiermee aansluiten bij een internationaal gevoelde noodzaak. Duitsland en België kennen ook al zo’n minister.

Meer regie en daadwerkelijk coördinatie

Jongeren moeten zich kunnen ontwikkelen tot verantwoordelijke volwassenen. De ouders spelen hierbij de belangrijkste rol, de jeugdhulpverlening en de zorg moet erop gericht jongeren en ouders te ondersteunen. Het overheidsbeleid voor gezin en jeugd is nu verdeeld over minstens zes ministeries. Een integrale visie op en een daadwerkelijke coördinatie van jeugd- en gezinszaken is volgens de ChristenUnie dan ook hard nodig . Daarom pleit de ChristenUnie in haar verkiezingsprogramma ‘Duurzaam voor Elkaar’ nadrukkelijk voor een minister van Jeugd en Gezin.

Beleidstaken minister voor Jeugd en Gezin


Het beleidspakket van de minister van Jeugd en Gezin bevat volgens de ChristenUnie de volgende elementen:
  • Verantwoordelijkheid voor alle (financiële) arrangementen voor gezinnen, inclusief kindgebonden budget.
  • Verantwoordelijkheid voor de combinatie arbeid en zorg
  • Opvoedingsondersteuning
  • Voor- en vroegschoolse educatie
  • Jeugdzorg
  • Scheidingsbemiddeling
  • Jeugdwerkloosheid
  • Integratie
  • Huiselijk geweld.

« Terug

Reacties op 'Rouvoet verwerpt speelplicht Balkenende'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2006 > november