Inzetten op jeugd- en gezinsbeleid

donderdag 02 november 2006 12:01

Met drie leden zit de kleine ChristenUnie in de Tweede Kamer. Peilingen wijzen op een verdubbeling van het aantal zetels. Fractievoorzitter André Rouvoet kan de winst al bijn op zijn conto schrijven.

door John Maes

Googelen op 'Rouvoet' en 'integer' levert zo een kleine 100 hits op. In hoeverre is het succes van de ChristenUnie het succes van André Rouvoet?
"Het is onbetwistbaar dat er in de politiek steeds meer aandacht komt voor de eerste man of vrouw op een lijst. Maar ik ben er tegelijkertijd van overtuigd dat het succes van de ChristenUnie schuilt in het programma. En dat willen we met elkaar naar buiten brengen."

Toch lijkt het erop dat veel mensen die op de ChristenUnie gaan stemmen dat doen omdat ze u een betrouwbaar politicus vinden, terwijl ze het niet noodzakelijk eens zijn met de principiële standpunten van uw partij.
"Mensen laten we me soms wel eens weten dat onze stijl van politiek bedrijven hen bevalt. 'Jullie club staat voor een opvatting en heeft een visie.' Kijk, als mensen het echt oneens zijn met ons programma kunnen ze misschien wel persoonlijke waardering voor ons hebben, maar gaan ze niet gauw op ons stemmen."

Zijn dit voor u de voorlopige hoogtijdagen in de politiek?
"De ChristenUnie heeft er in de peilingen niet eerder zo goed voorgestaan. Onze kansen zijn nog nooit zo groot geweest om een flinke stap voorwaarts te zetten. Ik zal er natuurlijk alles aan doen om dat te laten gebeuren."

Die flinke stap voorwaarts zou regeringsdeelname kunnen betekenen.
"Het begint in ieder geval met een flink grotere fractie. Dan is het verantwoord om mee te doen en kan de ChristenUnie mogelijk een sleutelrol spelen bij de kabinetsformatie. Eerst afwachten wie de grootste wordt en of we een uitnodiging krijgen."

Uw gaf laatst een speech over het geheim van de ChristenUnie. Kunt u dat geheim in drie zinnen uitleggen?
"In één zin zelfs: 'Politiek bedrijven vanuit een levend geloof in God.' Niet omdat we handige debaters zijn of een goede mediatraining hebben. Het ligt aan ons verkiezingsprogramma. We bedrijven politiek niet om macht te hebben, maar om God en de samenleving te dienen."

Denkt u niet dat dit bij pragmatici een beetje dogmatisch klinkt?
"In essentie is dat wat iedereen doet. Wij maken andere keuzes. Wij komen bijvoorbeeld op voor de sociaal zwakkeren en hebben een humaan asielbeleid, vanuit ons geloof. Dat is toch prima?"

Het christendom deelt universele waarden met de islam. Toch kunnen moslims geen lid van uw partij worden. Ze mogen wel op u stemmen.
"Ik deel ook waarden met anderen, bijvoorbeeld atheïsten, en die kunnen ook geen lid worden. Een socialist kan toch ook niet voor de VVD in de Kamer komen. Wij gaan mensen niet geestelijk de maat nemen maar verwachten wel dat ze de grondslag van de ChristenUnie onderschrijven."

Stel dat u in de regering komt, we zijn vier jaar verder en abortus, euthanasie en het homohuwelijk liggen nog steeds verankerd in de wet. Hoe gaat u dat aan uw kiezers uitleggen?
"Je slaat nu een paar stappen over. Na de verkiezingen ga ik onderhandelen, indien we gevraagd worden en we genoeg zetels hebben. Dan komen er onderhandelingen en een regeerakkoord. De beschermwaardigheid van het leven staat daarbij hoog op mijn lijstje. Ik mag overigens hopen dat ook het CDA daarover wil praten. In die vier jaar hoop ik dan wel dat er in de praktijk al veel verbeterd is."

In hoeverre profiteert u van het normen- en waardendebat dat Balkenende heeft aangezwengeld?
"Even iets preciezer: wij hebben het voorstel gedaan voor zo'n commissie naar Noors voorbeeld. Balkenende had daar nog nooit van gehoord en zou er even naar kijken. Hij heeft het op de agenda gehouden en daar prijs ik hem ook voor."

'Doordat we geen grenzen durven te stellen, lijden jonge mensen schade door een overmatige aandacht voor seks en het gebruik van drugs en alcohol', staat in de eerste alinea van het programma. Waar in de samenleving constateert u dat?
"Geweld en seks op tv en internet hebben veel effect op jongeren. Je kunt niet zeggen dat het zien van geweld en seks op televisie en in videogames niets met de geest van jongeren doet. De cultuur is zodanig dat je al snel een tik van de molen krijgt. Jongeren komen op steeds jongere leeftijd met softdrugs in aanraking. Het is in Nederland kennelijk veel te makkelijk om daar aan te komen. De concentratie en leerprestaties nemen daardoor af, vraag dat maar aan de leerkrachten. We moeten echt inzetten op jeugd- en gezinsbeleid. Als het daar fout gaat, heb je naderhand veel te repareren."

Maakt u zich zorgen om de leegloop van de kerken?
"Ik spreek met veel jonge mensen, en volgens mij is er een kentering gaande. Het is niet meer not done om je met de ChristenUnie te associëren. Er liggen kansen om jongeren te bereiken met een gezond verhaal."

Bent u niet jaloers als u ziet dat jonge moslims hun geloof openlijk meer lijken te belijden dan jonge christenen?
"Vergis je niet, we hebben ook 850.000 christenmigranten in dit land, bijvoorbeeld uit Suriname, de Antillen en Armenië. Allochtonen zijn niet alleen moslim. Bij christenjongeren is er veel vrijmoedigheid. En misschien kunnen we wel wat leren van de geloofsbelijdenis bij moslims; van hun discipline en van de rituelen. Gebed en contemplatie past helaas niet meer in onze jachtige leefwijze."Bron: Spits

« Terug

Reacties op 'Inzetten op jeugd- en gezinsbeleid'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2006 > november