Versterk vrijwilligerswerk!

IMG_0120vrijdag 03 november 2006 17:12

In het kader van ‘Make a difference day’ zeemde André Rouvoet vandaag de ramen in het Ronald McDonald Huis in Zwolle. Hij sprak daar met verschillende ouders over het nut van vrijwilligerswerk. De ChristenUnie doet een aantal belangrijke voorstellen om vrijwilligerswerk te versterken.

Zo wil de ChristenUnie fiscale regelingen en subsidies, zoals de vrijwilligersaftrek, voor onder meer vrijwilligers in zorg en onderwijs. Schoolverlaters of oud-studenten moeten de gelegenheid krijgen om ten minste zes maanden vrijwilligerswerk te verrichten in de maatschappelijke sector voordat zij betaald werk gaan verrichten. Als zij dat doen worden zij beloond met een belastingkorting van 2000 euro per jaar in de daaropvolgende vijf jaar.

Ook moeten langdurig werklozen, bijstandsgerechtigden en gedeeltelijk arbeidsongeschikten meer persoonlijk worden begeleid op zoek naar werk, betaald of als dat niet lukt onbetaald. Mensen die een uitkering krijgen kunnen verplicht worden iets terug te doen voor de samenleving bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk.

De ChristenUnie streeft naar een samenleving waarin mensen meer verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en voor de maatschappij. Onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk vormen de smeerolie van de samenleving. Zonder vrijwilligerswerk is er voor veel sociale verbanden, zoals sportverenigingen, buurtclubs en scholen geen toekomst. Het belang van vrijwilligerswerk zal de komende jaren verder toenemen. Door de vergrijzing van de samenleving en de vermaatschappelijking van de zorg zal een steeds groter beroep worden gedaan op vrijwilligers.

Net als vorig jaar nemen diverse leden van de Koninklijke Familie en politici deel aan Make a Difference Day op 3 en 4 november. Tijdens deze twee dagen staat vrijwilligerswerk centraal. Duizenden Nederlanders steken dan de handen uit de mouwen bij talloze vrijwilligersactiviteiten in het hele land.

« Terug

Reacties op 'Versterk vrijwilligerswerk!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2006 > november