ChristenUnie ontwikkelt nieuw type gevangenis

vrijdag 10 november 2006 17:10

Voeg detentie en reclassering samen. Dat is de kern van het ChristenUnie-voorstel voor een nieuw type gevangenis.

In een dergelijke gevangenis werken gedetineerden de hele week en ontvangen ze het minimumloon. Daarvan betalen ze kost en inwoning en lossen ze structureel hun schulden af. Een proef met deze aanpak kan op korte termijn starten op basis van vrijwilligheid. Rouvoet: “Te lang hebben we detentie en reclassering als gescheiden trajecten benaderd. Dat kan anders en met meer kansen voor de betrokken gedetineerden. En voor de belastingbetaler is deze aanpak ook nog eens goedkoper.” Rouvoet kwam met dit plan bij een bezoek aan het resocialisatieproject Exodus in Den Bosch. Hij gebruikte daar de maaltijd met de bewoners van de instelling.

Het idee voor de nieuwe gevangenis is uitgewerkt in de notitie ‘Voorkomen is beter dan weer voorkomen’. De notitie bevat een reeks van voorstellen om recidive, schuldproblematiek en nutteloze detentietijd te voorkomen. Ook werkleertrajecten hebben daarin een plaats. De belangrijkste onderdelen van de notitie staan hieronder samengevat.
  • De ChristenUnie stelt voor een pilot te organiseren, waarbij gedetineerden in één penitentiaire inrichting, bij het verrichten van gedetineerdenarbeid, onder aftrek van kost en inwoning, op minmumloonniveau worden uitbetaald. Tijdens en na de detentie worden de deelnemers aan het experiment gemonitord, waarbij het effect op recidivecijfers wordt nagegaan.
  • De ChristenUnie stelt voor gedetineerden tijdens de detentie de mogelijkheid te bieden hun uitstaande schulden ‘weg te werken’ door het verrichten van arbeid.
  • De ChristenUnie stelt voor, in het verlengde van de ervaringen die zijn opgedaan met elektronisch toezicht, een pilot te starten, waarmee commerciële arbeid binnen en buiten de gevangenismuren mogelijk wordt. Bedrijven betalen gedetineerden in dit voorstel 70% van het minimumloon, onder aftrek van kosten in verband met werk en inwoning.
  • De ChristenUnie stelt voor tijdens de detentie al te beginnen met schuldsaneringstrajecten; penitentiaire inrichten zijn gehouden, ten behoeve van de gedetineerde en/of zijn partner, maatregelen te nemen, die het ontstaan van huur-, uitkerings-, en andere schulden voorkomen.
Download:

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie ontwikkelt nieuw type gevangenis'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2006 > november