Mijn Nederland in vijf foto’s

vrijdag 17 november 2006 17:40

André Rouvoet van de ChristenUnie koos op de redactie van de Twentsche Courant Tubantia vijf foto’s uit een totaal van 36 met als thema: de toekomst van Nederland.

Foto 1

‘Ja, het gezin. Jeugd en gezin is een van onze speerpunten. Als er in de jeugd wat fout gaat, dan kom je dat later altijd tegen. Wij willen dat daar meer aandacht voor komt. SGP en CDA willen dat ook, maar die zijn toch minder gezinsvriendelijk dan de ChristenUnie. Wij komen met een lastenverlichting voor gezinnen en willen meer kinderbijslag in de vorm van een kindgebonden budget, waardoor ouders de vrijheid houden om ervoor te kiezen de kinderen zelf op te vangen’

Foto 2

‘De zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Deze groepen hebben wel heel veel bij moeten dragen aan de hervorming van het zorgstelsel. De lasten zijn niet eerlijk verdeeld. Deze groepen mensen hebben de afgelopen jaren heel veel onrust gehad. Opkomen voor de kwetsbaren is een belangrijke taak van de overheid. Voor deze groepen moeten we veel meer doen.’

Foto 3

‘Koeien in een wei vol bloemen. Rentmeesterschap. Deze foto laat zien dat je natuur en landschap mooi kunt houden, zonder de agrarische sector te verliezen. Wij zijn voor natuur en milieu, maar niet zonder de boeren. Boeren zijn essentieel voor natuur- en landschapsbeheer. We zijn tegen de verdere liberalisering van het landbouwbeleid. Wij zien een gezond milieu als randvoorwaarde bij de economische ontwikkeling. De ChristenUnie is door Greenpeace uitgeroepen tot de partij met de beste klimaatparagraaf.’

Foto 4

‘De kerk. Ik zou graag zien dat de kerken weer volzitten. Al is dat geen taak van de overheid. Bijbelse normen en waarden zijn enorm belangrijk. Het debat over normen en waarden is op ons initiatief op de politieke agenda gekomen. ’

Foto 5

‘De kwestie Taida. Daar hebben wij ons als ChristenUnie ongelooflijk druk om gemaakt. Wij hebben voor de Vreemdelingenwet gestemd, maar we hebben problemen met de uitvoering van de wet. Het moet barmhartiger. Je kunt mensen niet na acht jaar het land uitzetten of op straat schoppen. Het opkomen voor de vreemdeling is een christelijke plicht.’

« Terug

Reacties op 'Mijn Nederland in vijf foto’s'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2006 > november