Rouvoet: goed armoedebeleid lost knelpunten op en biedt kansen

zaterdag 18 november 2006 20:51

ChristenUnie waardeert rol kerken bij armoedebestrijding

Kerken en voedselbanken kunnen de armoede onder alleenstaande ouders, chronisch zieken en gehandicapten niet alleen oplossen. André Rouvoet, lijsttrekker van de ChristenUnie, stelt een samenhangend pakket maatregelen voor tegen armoede. Mensen die in financiële nood zijn moeten uit de kou worden geholpen, en ze moeten de kans krijgen om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.

De Protestantse Kerken in Nederland (PKN) hebben voor het tweede jaar onderzoek gedaan naar financiële hulp door diaconieën. Volgens de kerken is de armoede onder kwetsbare groepen het afgelopen jaar gestegen. Bijna 80 procent van de ruim 1.600 protestantse diaconieën ondersteunt mensen in financiële problemen. Ze verleenden vorig jaar 7,2 miljoen hulp tegenover 4,5 miljoen in 2004, een stijging van 40 procent. Alleenstaande ouders lopen het grootste risico om in de armoede te belanden, daarna volgen onder werklozen, asielzoekers, mensen met psychische problemen, chronisch zieken en gehandicapten. Deze groepen hadden geen baat bij het kabinetsbeleid van de afgelopen jaren.

Tien maatregelen tegen armoede

De ChristenUnie stelt een samenhangend pakket maatregelen (ca. €900 miljoen) voor om de armoede daadwerkelijk te bestrijden:

  1. bijstandsgerechtigden krijgen de mogelijkheid om een half jaar in de publieke sector te werken en in die tijd een gerichte opleiding te volgen
  2. verhoging van de één-oudertoeslag met 250 euro
  3. armoedetoeslag voor mensen die drie jaar van het minimuminkomen leven
  4. aanvalsplan schuldhulpverlening voor ca. 200.000 huishoudens
  5. aanpak van wachtlijsten voor schuldsanering
  6. budgetteren wordt een verplicht vak op middelbare scholen
  7. aanscherping van regels voor het kopen van krediet
  8. verhoging van de huurtoeslag
  9. verhoging ouderenkorting
  10. verhoging van de kinderbijslag

« Terug

Reacties op 'Rouvoet: goed armoedebeleid lost knelpunten op en biedt kansen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2006 > november