ChristenUnie vraagt om opheldering kabinet over corruptie Bonaire

vrijdag 17 augustus 2012 14:05

ChristenUnie-Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn heeft vragen gesteld aan de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken over berichten van corruptie van politici op Bonaire. De vermeende zaken van corruptie en fraude tasten de integriteit van het openbaar bestuur in ernstige mate aan terwijl het internationaal onderzoek onlangs, tegen het zere been van het OM, is stopgezet. Dat berichtte de Stentor. Ortega-Martijn: “Het lijkt erop dat het kabinet in deze zaak al eerder op de hoogte was, maar niet heeft ingegrepen. Daar moet zo snel mogelijk duidelijkheid over worden verschaft."

De ChristenUnie staat voor een transparante en betrouwbare overheid, aldus Ortega-Martijn. “De bevolking op Bonaire wordt door deze praktijken ernstig gedupeerd. Daarom is opheldering gewenst.” Er zijn tal van aanwijzingen dat er op Bonaire langdurig en op grote schaal corruptie heeft plaatsgevonden.Ortega-Martijnhoopt dat vanwege de ernst van de zaak het justitieel onderzoeknieuw leven wordt ingeblazen. “Het is van cruciaal belang dat zelfs de schijn van fraude en corruptie binnen het openbaar bestuur vermeden wordt. De bevolking van Bonaire moet er vertrouwen in kunnen hebben dat het algemeen belang ook daadwerkelijk gediend wordt.”


Schriftelijke vragen van het lid Ortega-Martijn en Schouten (ChristenUnie) aan de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken over corruptie van politici op Bonaire.

 1.      Heeft u kennis genomen van het artikel ‘Corruptieschandaal op Bonaire’ wat op 17 augustus in de Stentor verscheen?

2.      Deelt u de mening dat het kabinet al sinds lange tijd opde hoogte is van dergelijke praktijken maar dat er geen actie is ondernomen? Zo nee, waaruit blijkt dat?

3.      Om welke reden werd het internationaal onderzoek naar corruptie en fraude op Bonaire door de rechter-commissaris op het eiland stopgezet? Is het juist dat het openbaar ministerie zich hiertegen heeft verzet? Bentu van mening dat er voldoende aanleiding is om dit onderzoek weer nieuw leven in te blazen? Zo nee, waarom niet?

4.      Bent u met ons van mening dat het van cruciaal belang is dat zelfs de schijn van fraude en corruptie binnen het openbaar bestuur vermeden dient te worden en dat de bevolking van Bonaire er vertrouwen in moet kunnen hebben dat het algemeen belang ook daadwerkelijk gediend wordt? Op welke manier denkt u hier aan te kunnen bijdragen?

5.      Is het juist dat het kabinet al eerder opde hoogte is gesteld van mogelijke malafide praktijken op Bonaire maar dat er niet is ingegrepen? Op welke redenen is hiervan afgezien? Ziet u inmiddels reden om hier op terug te komen? Bent u met ons van mening dat de bevolking op Bonaire door deze praktijken ernstig gedupeerd wordt en dat opheldering daarom gewenst is? Zo ja, hoe gaat u dit bespoedigen?

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie vraagt om opheldering kabinet over corruptie Bonaire'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2012 > augustus