ChristenUnie: pakkans koperdieven moet omhoog

Spoordinsdag 21 augustus 2012 16:46

Tweede Kamerlid Esmé Wiegman maakt zich zorgen om de toename van koperdiefstal op het spoor. De ChristenUnie wil weten wat het kabinet doet aan de toename. "De pakkans is nu nog geen 5%, dat moet omhoog zodat koperdiefstal op het spoor niet meer aantrekkelijk is. Nu is het dagelijks raak met vertragingen door koperdiefstal. Dat is onacceptabel!", aldus Wiegman.

Minister Opstelten zou maatregelen nemen om de pakkans te vergroten, maar de Kamer wacht nog op informatie over de uitvoering van een convenant dat de minister heeft gesloten met alle betrokken partijen in 2011. Wiegman: "De minister zou in juni komen met een brief met de stand van zaken, maar dit is vertraagd. Ondertussen neemt de koperdiefstal nog steeds fors toe, en daarmee ook de overlast voor de reiziger."

De ChristenUnie krijgt ook signalen dat koperdiefstal vaak nog niet goed wordt geregistreerd bij de politie wat onmiddellijk gevolgen heeft voor de pakkans. Wiegman: "Ik wil weten hoe vaak de registratie fout gaat en wat de minister daaraan gaat doen. Het melden van koperdiefstal moet eenvoudiger worden zodat fouten worden voorkomen en de pakkans wordt vergroot."


Vragen van het lid Wiegman-Van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) aan de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Infrastructuur en Milieu over de aanpak van koperdiefstal. 

  1. Kent u het bericht “Koperdief op spoor is vaak ongrijpbaar”[1] en herinnert u zich de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Slob over koperdiefstal[2]?
  2. Klopt het dat slechts 5% van de koperdiefstallen leidt tot aanhouding?
  3. Deelt u onze mening dat een dergelijk laag percentage aanhoudingen geen afschrikwekkend effect heeft op (potentiele) koperdieven?
  4. Hoeveel aanhoudingen leiden tot een veroordeling?
  5. Kunt u inzicht geven in het proces van aanmelden van koperdiefstal bij de KLPD? Klopt het dat de melding van koperdiefstal te vaak niet juist wordt geregistreerd door de KLPD? Kunt u aangeven welk percentage van de meldingen in juli 2012 door de KLPD onjuist zijn geboekt?
  6. Welk gevolg heeft het onjuist registreren van koperdiefstal door de politie voor de opsporingskans van koperdiefstal? Is het mogelijk dat er sprake is van nog meer koperdiefstallen dan nu bekend vanwege deze foutieve registratie?
  7. Welke acties gaat u ondernemen om de registratie te verbeteren en het aantal aanhoudingen aanzienlijk te doen toenemen? Op welke termijn verwacht u hiervan effect?
  8. Kunt u aangeven hoeveel vertragingsminuten er waren op het spoor als gevolg van koperdiefstal in de eerste zes maanden van 2012? Heeft de forse stijging in de eerste drie maanden van 2012 zich ook in het tweede kwartaal voortgezet?
  9. Herinnert u zich uw toezegging dat de Kamer in juni 2012 een volledig overzicht zal ontvangen van de stand van zaken rond de uitvoering van het convenant uit juni 2011 over de aanpak van koperdiefstal? Kunt deze stand van zaken met de beantwoording van deze vragen naar de Kamer sturen?

[1] Metro, 21 augustus 2012

[2] Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011–2012, nr. 2576, 23 mei 2012

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: pakkans koperdieven moet omhoog'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2012 > augustus