Laat kinderen op de BES niet in de kou staan

vrijdag 24 augustus 2012 13:38

ChristenUnie-Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn heeft het kabinet bij herhaling gevraagd om de kwestie van de kinderrechten op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba nu eindelijk eens serieus te nemen. De reportage van Paul Rösemoller in de uitzending van Spraakmakende Zaken liet wederom zien dat veel kinderen op de eilanden door armoede en misbruik, onder erbarmelijke omstandigheden moeten leven.

Ortega-Martijn: “Het kan toch niet zo zijn dat er binnen Nederland sprake is van tweederangs kinderen. Het kabinet kan al een groot verschil maken door bijvoorbeeld de kinderbijslag in te voeren om de armoede aan te pakken. Wanneer ziet het kabinet in dat preventie geld bespaard in plaats van repressie wanneer het kwaad al is geschied?”

ChristenUnie-Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn heeft het kabinet bij herhaling gevraagd om de kwestie van de kinderrechten  op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba nu eindelijk eens serieus te nemen. De reportage van Paul Rösemoller in de uitzending van Spraakmakende Zaken liet wederom zien dat veel kinderen op de eilanden door armoede en misbruik, onder erbarmelijke omstandigheden moeten leven. Ortega-Martijn: “Het kan toch niet zo zijn dat er binnen Nederland sprake is van tweederangs kinderen. Het kabinet kan al een groot verschil maken door bijvoorbeeld de kinderbijslag in te voeren om de armoede aan te pakken. Wanneer ziet het kabinet in dat preventie geld bespaard in plaats van repressie wanneer het kwaad al is geschied?

De ChristenUnie pleit al sinds enige tijd voor het invoeren van de kinderbijslag op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba maar tot nu toe is dit pleidooi aan dovemansoren gericht. Ortega-Martijn heeft vorig jaar door een aangenomen motie het kabinet verzocht werk te maken van kinderrechten, en wil nu weten wat met de motie is gedaan. “Door een Centrum voor Jeugd en Gezin te plaatsen is er al een stap in de goede richting gezet, maar dat is absoluut niet voldoende. Dat Unicef zich genoodzaakt voelt om een grootschalig onderzoek in te stellen naar de kinderrechten op de eilanden, zou het kabinet al wakker moeten schudden. Maar tot nu toe geeft men daar geen blijk van. De voorzichtige conclusies die Unicef nu al trekt zijn zeer verontrustend.”

Visie

Wat Ortega-Martijn ook zorgen baart is dat de meeste politieke partijen het aan een visie voor de eilanden ontbreekt: “De ChristenUnie is eigenlijk als enige partij met een duidelijke visie gekomen over hoe het verder moet op Bonaire, Sint Eustatius en Bonaire in het verkiezingsprogramma. Helaas moet je bij andere verkiezingsprogramma’s een vergrootglas gebruiken wil je wat vinden over de BES, als er überhaupt al woorden aan gewijd worden.”

Bekijk hieronder de uitzendingen van Spraakmakende Zaken


Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.


Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.


Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.


 

Schriftelijke vragen namens de leden Ortega-Martijn & Wiegman-Van Meppelen-Scheppink (ChristenUnie) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over kinderrechten op Bonaire, Sint Eustatius en Saba

 1. Hebt u kennis genomen van de uitzendingen van Spraakmakende Zaken (Paul Rosenmöller) over kinderrechten in Nederland die de IKON deze zomer heeft uitgezonden en waarbij de laatste drie afleveringen (van 9, 16 en 23 augustus) over kinderen in Caribisch Nederland gingen? Herinnert u zich nog de aangenomen motie over de kinderrechten binnen het Koninkrijk[1]?Hebt u contact met UNICEF (Nederland) over het onderzoek ‘Koninkrijkskinderen’ dat zij verrichten naar de situatie waarin de kinderen op deze eilanden opgroeien en de uitdagingen die deze kinderen en hun ouders daarbij tegenkomen?
 2. Erkent u de volledige verantwoordelijkheid voor de verwezenlijking van kinderrechten op eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba conform het VN-Kinderrechtenverdrag? Zo ja, op welke wijze geeft u hier uitvoering aan? Bent u, conform de motie, met Curaçao, Sint Maarten en Aruba in overleg getreden om tot een gemeenschappelijke ontwikkeling en uitvoering van wetgeving en beleid, kennisuitwisseling, technische ondersteuning en kinderbescherming te komen? Zo ja, op welke wijze heeft u hier aan voldaan? Zo nee, waarom niet?
 3. Hoe verhoudt deze verantwoordelijkheid krachtens het VN-Kinderrechtenverdrag zich tot het onderscheid dat op veel punten wordt gemaakt - op basis van het Statuut en de WOLBES en het bestuurlijk akkoord - en dat direct invloed heeft op de toegang van kinderen en gezinnen tot basisvoorzieningen (zoals kinderbijslag)?
 4. Is het onderscheid dat gemaakt wordt in overeenstemming met de Nederlandse Grondwet (art. 1) en het VN-Kinderrechtenverdrag (art. 2)?
 5. Op welke manier organiseert u – als coördinerend minister - de contacten tussen de vakministeries om te waarborgen dat alle rechten van de kinderen op de BES-eilanden worden gewaarborgd conform het VN Kinderrechtenverdrag?
 6. Deelt u de eerste voorlopige conclusies die door verschillende deskundigen getrokken worden - in de uitzendingen van Spraakmakende Zaken - over kinderen op de BES-eilanden over de problemen waarmee zij geconfronteerd worden, zoals rond opvoeding, armoede, onderwijs, toekomstkansen en tienerzwangerschappen?
 7. Bent u het eens met de constatering - zoals deze door deskundigen in Spraakmakende Zaken werd geuit - dat verschillende kinderrechten op de BES-eilanden niet gewaarborgd worden, zoals het recht op een adequate levensstandaard, het recht op ontwikkeling en ontplooiing, het recht op vrije tijdsvoorziening, het recht op adequaat onderwijs en gezondheidszorg, het recht op bescherming tegen kindermishandeling en misbruik, etc. en wat gaat u hieraan doen?
 8. Op welke manier onderhoudt u de komende periode contacten met zowel bewoners als gezagsdragers op Bonaire, Sint Eustatius en Saba over de situatie van kinderen aldaar? 
 9. Is de nu geschetste situatie van kinderen in Caribisch Nederland voor u aanleiding om uw beleid te veranderen?
 10. Zo ja, is de nu geschetste kinderrechtensituatie op Caribisch Nederland voor u aanleiding om concrete maatregelen te initiëren (vanuit verschillende ministeries), zoals op het gebied van armoedebestrijding, bescherming tegen en hulp bij kindermishandeling en geweld, vergroten van toekomstkansen voor kinderen, opvoedingsondersteuning en schoolse en naschoolse mogelijkheden? 
 11. Bent u bereid om actie te ondernemen op basis van de aanbevelingen van het rapport ‘Koninkrijkskinderen’ dat UNICEF begin 2013 uitbrengt, in samenwerking met verantwoordelijke ministeries en overheidsdiensten hier en in Caribisch Nederland?

[1] Motie van de leden Ortega-Martijn en Van der Staaij, 33000-IV, Nr. 36, voorgesteld op 1 november 2011.

« Terug

Reacties op 'Laat kinderen op de BES niet in de kou staan'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2012 > augustus