Carla Dik-Faber ziet kansen voor natuurbeheer

Carla Dik-Faber Foto Ruben Timmanwoensdag 15 augustus 2012 17:21

De ChristenUnie wil met organisaties zoals Landschapsbeheer Nederland zoeken naar nieuwe verdienmodellen voor natuurontwikkeling. Dat zei kandidaat-Kamerlid Carla Dik na een bezoek aan Landschapsbeheer Nederland en heemtuin Goudse Hout. “De ChristenUnie heeft in het Lenteakkoord de bezuinigingen op natuur en landschap met 200 miljoen euro verzacht. In ons verkiezingsprogramma trekken we hier bovenop structureel 50 miljoen euro uit voor de EHS (ecologische hoofdstructuur), Recreatie om de Stad en de Nationale Landschappen. Echter, met alleen publieke financiering komen we er niet. Alternatieve financieringsconstructies en economische dragers zijn noodzakelijk.”

Volgens Dik-Faber werd tijdens dit bezoek onderstreept dat de betrokkenheid van vrijwilligers bij natuur- en landschapsbeheer onmisbaar is. “De ChristenUnie koestert deze inzet van vrijwilligers bij natuur- en landschapsbeheer, het past bij ons beeld dat natuurontwikkeling moet worden gerealiseerd op basis van draagvlak en vanuit de passie van mensen voor hun omgeving.”

Extra geld voor groen

Het huidige kabinet heeft haar handen afgetrokken van de Nationale Landschappen. De ChristenUnie trekt echter extra geld uit voor de Nationale Landschappen, waaronder het Groene Hart. Het open karakter van het Groene Hart en de unieke kenmerken van het veenweidegebieden dienen behouden te blijven. Er moet voorkomen worden dat er steeds stukjes van het Groene Hart worden afgeschaafd. Behoud van dit unieke landschap kan volgens de ChristenUnie hand in hand gaan met economische ontwikkeling. "Er zijn nog voldoende mogelijkheden voor woningbouw in bestaande stedelijke gebieden, ook ziet de ChristenUnie nog voldoende ruimte voor bedrijven als verouderde bedrijventerreinen worden opgeknapt, voordat er nieuwe terreinen worden aangelegd. En als er gebouwd wordt in het groen, moet dit altijd gepaard gaan met investeringen in het groen", aldus de nummer 5 van de kandidatenlijst voor de Tweede kamerverkiezingen 2012.

« Terug

Reacties op 'Carla Dik-Faber ziet kansen voor natuurbeheer'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2012 > augustus