ChristenUnie het beste in balans bij CPB

Arie Slob - Foto Ruben Timmanmaandag 27 augustus 2012 11:04

De ChristenUnie scoort het hoogst met haar pakket aan maatregelen op het terrein van de overheidsfinanciën en houdbaarheid, werkgelegenheid, effecten op de economie en koopkracht. Financiële degelijkheid, gecombineerd met een gezinsvriendelijk, groen en sociaal verantwoord beleid; dat is waar de ChristenUnie voor staat. Uit de doorrekening van het verkiezingsprogramma door het CPB blijkt dat het ook mogelijk is. De ChristenUnie kiest voor investeren in beter onderwijs, sterke gezinnen en veilige buurten. Door vervuilende productie en consumptie meer te belasten en arbeid en winst juist minder te belasten levert de ChristenUnie een bijdrage aan een groene en sterke economie. Tegelijk zorgt de ChristenUnie er voor dat toekomstige generaties kunnen blijven profiteren van de huidige verworvenheden, door verdergaande hervormingen op het terrein van de zorg, de woningmarkt en de sociale zekerheid voor te stellen. Dit alles gaat echter niet ten koste van de koopkracht. Deze verbetert bij de ChristenUnie zelfs gemiddeld met ¼% per jaar.

Financieel degelijk

De ChristenUnie verbetert het EMU-saldo ex-ante in 2017 met 14 mld euro, grotendeels door lagere uitgaven. Op het openbaar bestuur wordt 1¾ mld omgebogen; Defensie en Ontwikkelingssamenwerking worden ontzien. Hier investeert de ChristenUnie na de keiharde bezuinigingen van afgelopen jaren juist in, voor een goed toegerust leger en het behoud van effectieve hulp aan de allerarmsten in de wereld. In de zorg lopen de uitgaven al jaren op. Kostenbeheersing is daarom een absolute noodzakelijkheid, zodat het voor iedereen betaalbaar blijft. Na 2017 neemt de verbetering van het EMU-saldo bij de ChristenUnie verder toe, vooral door de voorgestelde hervormingen. Hierdoor slaat het houdbaarheidstekort van 7 mld om in een overschot van 14 mld euro. Zo reserveren we geld voor toekomstige generaties.

Gezinsvriendelijk

Vitale gezinnen zijn van belang voor de gehele maatschappij. De ChristenUnie vergroot de keuzevrijheid van gezinnen om werk en opvoeding te combineren en investeert daar dan ook in, onder meer door een verhoging van de kinderbijslag en het kindgebonden budget (beide ¼ mld euro). Ook wordt de algemene heffingskorting tussen partners met kinderen tot 6 jaar weer volledig overdraagbaar. Gezinnen krijgen hierdoor meer keuzevrijheid. Hiernaast investeert de ChristenUnie in onderwijs (per saldo ½ mld euro), met name voor de scholing en begeleiding van leraren, scholen in de krimpgebieden, beter en aantrekkelijker techniekonderwijs en toegepast onderzoek.

Groen

De ChristenUnie heeft een ambitieuze groene agenda en investeert het meest van alle partijen in de groene economie. In 2020 neemt het aandeel hernieuwbare energie toe tot 17%, waardoor Nederland minder afhankelijk wordt van fossiele brandstoffen. De forenzentax wordt gedeeltelijk teruggedraaid, maar wordt op termijn vervangen door een kilometerheffing. Hiermee wordt recht gedaan aan het principe dat de vervuiler betaalt. Tegelijk investeert de ChristenUnie in binnenvaart (0,1 mld euro), (regionaal) OV en treinverbindingen (½ mld euro) en nemen de files met 32% af. Ook beschouwen we natuur en landschap niet als kostenpost, maar als waardevolle investering (0,1 mld euro per jaar).

Werken en ondernemen

Werken wordt bij de ChristenUnie lonender. De tarieven in de Loon- en Inkomstenbelasting gaan omlaag (2,7 mld euro) en de arbeidskorting wordt verhoogd (1,5 mld euro). De ChristenUnie kiest hiernaast voor duurzaam en winstgevend ondernemen. Werkgevers hoeven fors minder WW-premie te betalen (1,2 mld euro) en winst wordt minder belast, onder andere door de verhoging van de MKB-winstvrijstelling (0,2 mld euro). De structurele werkgelegenheid neemt toe en de werkloosheid neemt af. Om de crisis te lijf te gaan worden een aantal crisismaatregelen genomen, onder andere door het tijdelijk verlagen van het BTW-tarief in de bouw naar 6% en het herintroduceren van de willekeurige afschrijving, waardoor investeren aantrekkelijker wordt.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
CPB_PBL_2012_Keuzes-in-Kaart-2013-20178,8 MBapplication/pdfdownload

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie het beste in balans bij CPB'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2012 > augustus