ChristenUnie: meer energie in de wijk

Carla Dik-Faber Foto Ruben Timmanwoensdag 22 augustus 2012 10:24

De ChristenUnie is blij met de visie van verschillende organisaties om decentrale energieopwekking te stimuleren. Onder meer de GreenTech Alliantie, Natuur & Milieu en LTO Nederland vinden dat er ruim baan moet komen voor lokale energie. Deze visie komt als reactie op een eerdere motie van CDA en ChristenUnie, die het kabinet heeft opgeroepen om burgers en collectieven beter in staat te stellen zelf energie op te wekken.

Carla Dik-Faber (kandidaat ChristenUnie): “Ik vind dat we snel de omslag moeten maken in onze energievoorziening. Niet een kerncentrale of kolencentrale, maar energieopwekking door burgers, coöperaties en MKB-ers is de toekomst. Consumenten van energie moeten ook producenten worden. Door de salderingsregels te verruimen, zorgen we dat ook coöperaties in de buurt kunnen ontstaan om bijvoorbeeld zonne-energie zelf te produceren en te gebruiken. Zij betalen dan geen energiebelasting over hun eigen stroom.”

De ChristenUnie ziet veel kansen in het aanpassen van wetgeving, die vooral gericht is op grote energiecentrales. Juist kleinere bedrijven en burgers hebben concurrentienadeel ten opzichte van bijvoorbeeld kolencentrales. “De knop moet om: directe en indirecte steun aan fossiele energie moet geleidelijk worden afgebouwd om particulieren een kans te geven. Het is aan de samenleving om meer en meer zelfvoorzienend te zijn in de energielevering. Dat is goed voor het milieu, voor de portemonnee en zelfs voor de samenhang in de wijk”, aldus het kandidaats-Kamerlid.

Lees hier de brief met de visie van verschillende organisaties om decentrale energieopwekking te stimuleren.

 

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: meer energie in de wijk'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2012 > augustus