ChristenUnie wil vervroegde uitbetaling toeslagen aan melkveehouders

koemaandag 20 augustus 2012 15:00

De ChristenUnie wil dat staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie overgaat tot vervroegde uitbetaling van de Europese toeslagen aan melkveehouders. Melkveehouders dreigen binnen nu en enkele weken door de lage melkprijs en de stijgende kosten voor veevoer en diesel dieper in de schulden te raken. Kamerlid Esmé Wiegman-Van Meppelen Scheppink: “Ik roep de staatssecretaris op om in Brussel een verzoek in te dienen voor vervroegde uitbetaling van de toeslagen om te voorkomen dat boeren in liquiditeitsproblemen komen en naar de bank moeten voor een lening.”

De ChristenUnie vindt de huidige situatie op de Nederlandse zuivelmarkt zorgelijk. De huidige lage melkprijs van 30 cent per liter is niet voldoende om de stijgende prijs voor voer en brandstof te dekken. Tegelijkertijd stijgen de zuivelprijzen op de wereldmarkt. De partij wil dat boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun producten, waarin alle input- en milieukosten worden meegenomen.


 

Vragen van het lid Wiegman-Van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over melkveehouders die in de problemen komen door de lage melkprijs. 

  1. Kent u het bericht “Melkveehouders straks dieper in schulden” (Nu.nl, 20 augustus 2012)?
  2. Klopt het dat de lagere melkprijs en de stijgende kosten van inputs leiden tot een verslechtering van de financiële positie van de helft van de Nederlandse melkveehouders?
  3. Bent u het met NMV eens dat de stijging van de melkprijs in 2011 een eenmalige opleving was en dat er dus sprake is van een structureel dalende melkprijs?
  4. Wat is uw verklaring voor de huidige lage melkprijs, gezien de stijgende zuivelprijzen op de wereldmarkt? Bent u met ons van mening dat Nederlandse melkveehouders een eerlijke en reële prijs moeten krijgen voor hun melk, waarin alle input- en milieukosten zijn meegenomen?
  5. Klopt het dat andere EU-landen van plan zijn om de toeslagen vervroegd uit te betalen? Zo ja, om welke landen gaat het?
  6. Bent u met ons van mening dat de huidige uitzonderlijke omstandigheden voldoende aanleiding geven om een verzoek in te dienen bij de Europese Commissie om vervroegde betaling van de toeslagen in Nederland mogelijk te maken?
  7. Bent u nog van plan om andere acties te ondernemen om te zorgen dat melkveehouders niet verder in de problemen komen?

 

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie wil vervroegde uitbetaling toeslagen aan melkveehouders'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2012 > augustus