Kieswijzer Kerk in Actie wijst ook naar ChristenUnie

logo Kerk in Actiemaandag 27 augustus 2012 10:00

De ChristenUnie is een goede keuze voor iedereen die christelijke waarden belangrijk vindt bij de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september. Dat blijkt uit de Diaconale Verkiezingswijzer 2012 van stichting Kerk in Actie.

Visie van partijen op de thema's
De Diaconale Verkiezingswijzer geeft inzicht welke visie partijen hebben over ontwikkelingen die deze thema’s raken, hoe de positie van specifieke kwetsbare groepen in onze samenleving verbeterd kan worden en welke concrete ideeën ze willen uitwerken.
Kerk in Actie reikt met deze Diaconale kieshulp 2012 haar achterban een hulpmiddel en informatie aan om zelf tot een eigen afweging en keuze te komen. De beleidsvoornemens van de politieke partijen zijn per thema geïnterpreteerd vanuit een diaconale bril, dat wil zeggen vanuit de waarden waaruit Kerk in Actie het diaconale werk vormgeeft, waarbij de visie, ervaringen en ambities nader zijn toegelicht. Deze interpretatie is daarmee niet neutraal, maar wel transparant. De vergelijking laat andere thema’s buiten beschouwing.

Bekijk een uitgebreidere analyse van de partij programma’s aan de hand van de vijf diaconale thema’s:

Bekijk de Diaconale VerkiezingsWijzer2012


Kieswijzer Klimaatkeuze
De protestantse ontwikkelingsorganisatie ICCO, waarmee Kerk in Actie nauw samenwerkt, heeft meegewerkt aan de tot stand koming van een kieswijzer waarbij klimaat een belangrijk thema is: www.klimaatkeuze.nl. Ook hier blijkt dat ChristenUnie een goede keuze is voor wie klimaat een belangrijk thema vindt.


« Terug

Reacties op 'Kieswijzer Kerk in Actie wijst ook naar ChristenUnie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2012 > augustus