De keuzes van de ChristenUnie over de langstudeermaatregel

1275249_study_tabledonderdag 23 augustus 2012 14:09

De afgelopen dagen is een hevige discussie losgebarsten over de langstudeerdersmaatregel. Een meerderheid van de Kamer wil de maatregel nu afschaffen. Donderdag bleek tijdens het debat dat deze partijen geen betaalbaar alternatief konden vinden. Een parlementaire meerderheid is echter ook voor een ‘sociaal leenstelsel’. Waar hebben studenten nu eigenlijk meer van te vrezen? Worden studenten niet blij gemaakt met een dode mus door partijen die van de langstudeerdersmaatregel af willen? Graag leggen we hierbij kort de keuzes van de ChristenUnie uit.

Q: Waarom heeft de ChristenUnie in 2011 voor de langstudeermaatregel gestemd?
A: De overheid betaalt per student zesduizend euro per jaar. Het is terecht dat de overheid fors investeert in het hoger onderwijs en in studenten. Het is dan ook reëel om te verwachten dat studenten hun verantwoordelijkheid nemen. Ze mogen zowel in de bachelor als in de master een jaar uitlopen voordat het verhoogd collegegeld in werking treedt. Bij het uiteindelijk instemmen met de wet in 2011 is tegemoetgekomen aan belangrijke kritiekpunten van de ChristenUnie. In de wet is de ingangsdatum verschoven van 1 september 2011 naar 1 september 2012. Daarnaast is een ChristenUnie-amendement aangenomen die studenten met een handicap, ziekte, bijzondere familieomstandigheden of zwangere studenten uitzondert van verhoogd collegegeld.
 
Q: Waarom gaat de ChristenUnie niet mee in het afschaffen van de langstudeerdersmaatregel?
A: De ChristenUnie heeft een heldere lijn: de basisbeurs moet behouden blijven voor de bachelor en de master. Als de langstudeermaatregel verdwijnt, komt daar waarschijnlijk een sociaal leenstelsel voor in de plaats. De ChristenUnie kiest niet voor een leenstelsel waardoor alle uitwonende studenten bij voorbaat al worden opgezadeld met 13.000 euro extra studieschuld. De ChristenUnie is deze week niet uitgenodigd om mee te onderhandelen en is geen formeel voorstel aan ons voorgelegd. Bovendien gaan we niet mee in een onverantwoorde financiële dekking die de kwaliteit van het onderwijs raakt of de staatsschuld laat oplopen.
 
Q: Is een sociaal leenstelsel eerlijker, zoals sommige partijen beweren?
A: Nee, een leenstelsel zadelt iedere student op met duizenden euro’s extra studieschuld, zelfs als je de opleiding binnen de gestelde tijd afrondt. De langstudeerdersmaatregel vraagt van studenten om binnen de studieduur een diploma te halen, bovendien geldt voor zowel de bachelor als de master een extra uitloopjaar. Een leenstelsel zorgt ervoor dat iedere student zich in de schulden moet steken (thuiswonend: minstens 4800 euro, uitwonend: minstens 13.000 euro). De langstudeermaatregel vraagt van studenten die meer dan 2 jaar uitlopen 3000 euro extra collegegeld per jaar.
 
Q: Maar het is toch een sociaal leenstelsel?
A: Het ‘draagkrachtprincipe’ stelt niet veel voor: Een beetje student zal na afstuderen een baan vinden en boven het uitkeringsniveau uitkomen, behalve als ze ziek worden of langdurig werkloos. Dus vrijwel iedere student zal alles moeten terugbetalen. Het leenstelsel werpt een drempel op om te gaan studeren, de langstudeermaatregel vraagt een extra bijdrage van de student na twee jaar uitloop.


Lees voor meer informatie dit interview met Carola Schouten: http://www.delta.tudelft.nl/artikel/christenunie-blijft-langstudeerboete-steunen/25511

Eppo Bruins over de langstudeermaatregel bij een studentenmanifestatie in Enschede:

« Terug

Archief > 2012 > augustus