ChristenUnie wil strenger optreden tegen softdrugs

Logo_Wiet_1226872bdinsdag 28 augustus 2012 11:01

Kamerleden Joël Voordewind en Esmé Wiegman- van Meppelen Scheppink hebben vragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nu uit onderzoek blijkt dat veelvuldig blowen jongvolwassenen dommer maakt. Voordewind: “De ChristenUnie heeft altijd gewezen op de schadelijke gevolgen van blowen. Dat nu uit onderzoek blijkt dat veelvuldig blowen van invloed is op je intelligentie is een doorbraak. We kunnen niet langer volhouden dat het gebruik van softdrugs geen kwaad kan. Als er geen meerderheid is voor het sluiten van coffeeshops dan moet de leeftijd voor coffeeshops verhoogd worden van 18 naar 21 jaar.”

Schriftelijke vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) en  Wiegman-van Meppelen Scheppink(ChristenUnie) aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Van veelvuldig blowen worden jongvolwassenen dommer’?
  2. Bent u bereid de conclusies uit rapport mee te nemen mee te nemen voor het Nederlandse drugsbeleid?
  3. Welke risico’s en gevolgen, als het gaat om de kans op een psychose, hangen samen met jong drugsgebruik?
  4. Aangezien drugsgebruik niet alleen schadelijke invloed heeft op de gezondheid van jongeren, maar ook op de intelligentie van jongeren, bent u met ons van mening dat scholen strenger zouden moeten optreden wanneer zij merken dat jongeren blowen?
  5. Bent u met ons van mening, dat het bericht aanleiding geeft om de minimum leeftijd voor het kopen van softdrugs te verhogen naar 21 jaar? Zo ja, hoe gaat u dit realiseren? Zo nee, waarom niet?
  6. Wat is de stand van zaken van het afstandscriterium van tenminste350 metertussen scholen en coffeeshops?

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie wil strenger optreden tegen softdrugs'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2012 > augustus